Forsvarschef vil skære - 128 job forsvinder

Færre chefer, en millionbesparelse og en bedre koordinering af de operative enheder i forsvaret.

Sådan lyder det forventede udbytte af en opsigtvækkende spare- og hasteoperation, som forsvarschef og general Peter Bartram har taget initiativ til, skriver Jyllands-Posten.

En arbejdsgruppe skal inden nytår vurdere de militærfaglige og økonomiske gevinster ved at slå Hærens Operative Kommando (HOK), Søværnets Operative Kommando (SOK) og Flyvertaktisk Kommando (FTK) sammen.

- Tiden er inde til, at vi får én operativ enhed i forsvaret. En enhed, der på tværs af de tre værn koordinerer den operative indsats herhjemme og ude i verden, siger Peter Bartram til Jyllands-Posten.

- Jeg har allerede haft en drøftelse med cheferne for de tre kommandoer. Der er en historisk enighed om, at det er den vej, vi skal, tilføjer generalen, som understreger, at det er en beslutning, som politikerne på Christiansborg skal træffe.

Forsvarsminister Nick Hækkerup (S) glæder sig over Peter Bartrams planer:

- Det er godt, at forsvarschefen hele tiden tænker i det bedst mulige, effektive forsvar. Og det virker som om, at han har gødet jorden internt i forsvaret til, at sammenlægningen kan lade sig gøre, siger ministeren til Jyllands-Posten.

Avisen skriver, at sammenlægningen skønnes at spare cirka 82 millioner kroner og omkring 128 stillinger. Det svarer til 15 procent af de operative kommandoers budgetter.

Dagens Gossip