Forsvarsminister overvejer auditørernes fremtid i sommerferien

Det siger forsvarsminister Nick Hækkerup (S) på baggrund af en rapport, som juraprofessor Gorm Toftegaard Nielsen netop har afleveret om den militære anklagemyndigheds fremtid.

»Partierne bag forsvarsforliget var enige om, at vi skulle have en redegørelse om auditørkorpset. Den har vi nu fået, og den viser, at der er mulighed for at effektivisere, at drive det på en mere moderne måde end i dag og at spare nogle penge,« siger Nick Hækkerup.

»Jeg vil på baggrund af undersøgelsen tage kontakt med de andre partier med henblik på at opnå enighed om, hvad vi gør med auditørkorpset fremadrettet,« siger Nick Hækkerup.

Auditørkorpset er i dag organiseret med en afdeling i Jylland, en afdeling i København og et generalauditoriat i København med generalauditør Lars Stevnsborg i spidsen.

Berlingske skriver onsdag, at rapporten peger på, at auditørkorpset med fordel kan samles i enten Jylland eller på Sjælland. Professor Gorm Toftegaard Nielsen foreslår, at generalauditør Lars Stevnsborgs opgaver, som også omfatter tilsyn med auditørerne og et virke som klageinstans, overføres til den civile anklagemyndighed. Derved bliver generalauditør-funktionen overflødig.

Men Nick Hækkerup vil ikke melde ud hvilken konklusion, han udleder af rapporten.

»Jeg synes, der er mange handlemuligheder, der ligger åbent, både dem der er nævnt i rapporten og nogle, der ikke er omtalt. Jeg ved godt, hvad jeg vil, men jeg vil starte med at snakke med mine politiske kolleger om det,« siger Nick Hækkerup.

Han venter at tage en drøftelse med de øvrige partier bag forsvarsforliget og nå frem til en aftale om auditørkorpsets fremtid i august eller september.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til sagen fra generalauditør Lars Stevnsborg.

Dagens Gossip