Forsvarsministeren glad for frifindelse i fangesag

»Det, der er vigtigst for mig, er, at Højesteret siger, at den pågældende (Ghosoullah Tarin, red.) ikke har været udsat for inhuman behandling, mens han var i de danske styrkers varetægt, altså vi har ikke foretaget nogen krænkelser,« siger Nick Hækkerup.

Ghosoullah Tarin havde stillet krav om erstatning på 50.000 fra den danske stat med en påstand om, at Forsvarsministeriet og den danske styrke i Afghanistan var vidende om, at amerikanerne mishandlede fanger i Kandahar-lejren. Men Højesteret mener ikke, at der »forelå oplysninger, som medførte, at Forsvarsministeriet eller den danske styrke vidste eller burde vide, at overgivelse ville indebære en reel risiko for, at den pågældende ville blive udsat for inhuman behandling«, og det glæder ministeren.

»Det, Højesteret yderligere siger, er, at vi er ikke ansvarlige for, hvad amerikanerne gør, og det er selvfølgelig tilfredsstillende for Forsvarsministeriet og for mig at have en afklaring af, hvad det er for en ramme, vi bevæger os indenfor,« siger Nick Hækkerup.

Advokat Tyge Trier, der har repræsenteret Ghosoullah Tarin siden sagens begyndelse i 2009, mener, at Højesteret med dommen signalerer, at »der skal ret meget til, før man bifalder ansvar« i forsvarets ledelse, og han kalder bedømmelsen af forsvaret »lempelig«. Men forsvarsministeren mener, at dommen slår fast, at »danske soldater opfører sig ordentligt«.

Spørgsmål: Du nævner, at der ikke har været tale om inhuman behandling hos de danske soldater. I det tilfælde, at vi kan udlevere fanger i dansk varetægt til andre samarbejdspartnere i forbindelse med internationale operationer, gør du dig nogle overvejelser på baggrund af denne her dom?

»Det gør vi os hele tiden overvejelser om. Hver eneste gang vi har haft en tilbageholdt i Afghanistan - senest hvor vi har overleveret dem til retsforfølgelse i det afghanske retssystem - så overleverer vi ikke nogen, med mindre vi føler os overbevist om, at de vil få en ordentlig behandling. Det er faktisk grunden til, at vi for tiden ikke overleverer de tilbageholdte, vi måtte have i Helmandprovinsen. Så det her er noget, som vi tager meget alvorligt fra dansk side,« forsikrer forsvarsministeren.

Fangesagen blev første gang sat på dagsordenen i forbindelse med Christoffer Guldbrandsens dokumentarfilm »Den hemmelige krig« fra 2006, som beskyldte den danske regering for at have kendt til amerikanske krænkelser af fanger, som danske styrker havde udleveret.

Dagens Gossip