Fortidsminder undersøges ved Holmsminde

På parkeringspladserne mellem jernbanen, Pakhuset, Kongebrogade og Kolding Å vil museet grave seks prøvehuller og undersøge det, fagfolk vil betegne som kulturlag, som skal fortælle mere om vores forhistorie. Der vil blive gravet et hul ad gangen, og hullerne vil blive dækket til igen med grus.

Undersøgelserne vil alt efter placering optage mellem fire til fem parkeringsbåse. Arbejdet går i gang tirsdag og varer omkring tre uger.

Holmstaden vil ligge i direkte tilknytning til gågaderne i Kolding, som der sikres gode forbindelser til. Desuden inddrager Holmstaden området omkring Kolding Å med gode, rekreative områder af høj kvalitet, som kan benyttes af byens borgere og gæster. Langs med åen skal der være gode stiforbindelser, så man kan komme igennem området.

Dagens Gossip