Forurenet indeklima på to skoler i Kolding

Resultaterne viser, at der på Lyshøjskolen og på Bramdrup Skole er lidt for høje koncentrationer af stoffet i nogle afdelinger. Det skal der nu gøres noget ved.

- Der er ikke noget alarmerende i de koncentrationer, der er konstateret på de to skoler. Vi har været i kontakt med embedslægen for at få hans vurdering af problemet. Herfra lyder meldingen, at det ikke er forbundet med nogen akut sundhedsfare at bruge skolen, og at vi i øvrigt rådes til at følge anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, siger afdelingsleder Michael Pagaard, Kolding Kommune.

Initiativer
Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen indebærer:
• Her og nu skal der gøres mere rent, der skal luftes oftere ud på skolerne, og mulighederne for at forbedre evt. ventilation undersøges.
• Senest om to år anbefales kommunen at gå i gang med at fjerne kilden til forureningen

- PCB kan opsamles i støv, og derfor begynder vi nu at gøre rent efter en metode, som også anvendes ved støvallergi. Samtidig er lærerne instrueret i, at der skal luftes ud fem-ti minutter i hvert frikvarter. Om en måned laver vi nye luftmålinger for at se, hvor meget disse foranstaltninger har hjulpet, siger Michael Pagaard og fortsætter:

- Sideløbende går vi nu i gang med at undersøge, hvor forureningen stammer fra. Det mest sandsynlige er, at PCB'en kommer fra afdampning fra vinduesfuger eller maling. Når vi har fundet kilden, beslutter vi, hvad der skal gøres. Måske bliver det nødvendigt at udskifte vinduer, fuger eller andet byggemateriale, som indeholder PCB, siger Michael Pagaard.

Om PCB
PCB er en fællesbetegnelse for en række nært beslægtede kemiske stoffer med meget forskellige egenskaber og virkninger.

Der er ingen akut sundhedsfare forbundet med at opholde sig i ejendomme, hvor der er brugt PCB-holdige materialer.

Hvis man over en længere årrække bliver udsat for PCB i høje koncentrationer, kan stofferne muligvis have indflydelse på blandt andet hormon-, immun- og centralnervesystemet og forringe forplantningsevnen. Nogle typer PCB mistænkes også for at være kræftfremkaldende.

Vi indtager PCB gennem den mad, vi spiser (fed fisk, mælk, kød, etc.), ved indånding og ved hudkontakt.

Dagens Gossip