Fra i dag koster "blinde alarmer" kassen

I dag træder en ny bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykninger til blinde alarmer i kraft. Årsagen til de såkaldte blinde alarmer er primært automatiske brandsikringsanlæg, der ved en fejl tilkalder brandvæsnet, uden at der er brand eller overhængende fare for brand.

Baggrunden for den nye bekendtgørelse er, at en arbejdsgruppe nedsat af Beredskabsstyrelsen har anbefalet Forsvarsministeriet, at gebyret forhøjes.

En højere gebyrtakst for udrykning til blinde alarmer vuderes sammen med en række andre tiltag at nedbringe antallet af blinde alarmer.

Gebyret for udrykning til blinde alarmer stiger i dag til 5.050 kroner.

Dagens Gossip