Fuldt hus hos biogasanlægget i Holsted

Det var en yderst tilfreds formand for Brørup-Holsted Biogas a.m.b.a., der ved udgangen af februar kunne melde, at en fuldt tegnet leverandørforening står klar til at levere gylle, gødning og anden biomasse til det planlagte biogasanlæg, Bionaturgas Holsted, ved Holsted i Vejen Kommune.

Leverandørforeningen har arbejdet på en realisering af anlægget gennem en årrække – siden 2012 i samarbejde med partneren i projektet, Bionaturgas Danmark, der er et datterselskab til Naturgas Fyn.

- Det er en enestående mulighed for vores landbrug, at vi kan få behandlet og afgasset vores gylle og gødning. Vi får et bedre gødningsprodukt retur, og vi sparer vores omgivelser for lugtgener. Der har da heller ikke hersket tvivl hos de lokale leverandører om, at det her var noget, man rigtig gerne ville være en del af. Hele anlægsprojektet er timet og tilrettelagt. Vi leverandører står klar med indholdet, så alt kører helt planmæssigt. Jeg er meget tilfreds, siger leverandørenes formand, Torben Pedersen.

Leverandørforeningen har oplevet en stabil interesse for projektet. Det betyder også, at der lige nu er leverandører på venteliste, men foreløbig er der ikke planer om at udvide foreningen. Dog er det stadig muligt for leverandører af såkaldt dybstrøelse at blive del af det grønne projekt.

Anlægsprojekt fra foråret Vejen Kommune går allerede inden for de kommende uger i gang med etableringen af en ny tilkørselsvej til anlægget, der skal sikre en smidig afvikling af transporten til og fra området.

Bionaturgas Danmark styrer selve byggeprocessen og vil i samarbejde med entreprenøren på anlægget sætte maskinerne i jorden på byggegrunden omkring maj måned – helt som planlagt.

- Anlægget her i Holsted er et skoleeksempel på et smidigt samarbejde mellem leverandører, kommune og os som gasselskab. Jeg er sikker på, at det vil smitte af på selve driftsfasen, og vi ser frem til at kunne levere grøn energi til hele landet fra næste sommer, siger bestyrelsesformand i Bionaturgas Holsted, Ole Hvelplund.

Fakta om Bionaturgas Holsted

- Anlægget etableres ved Holsted i Vejen Kommune og forventes årligt at kunne aftage og behandle næsten 400.000 ton biomasse.

- Ca. 70 procent vil være husdyrgødning, dvs. gylle fra f.eks. kvæg, svin og mink, og den øvrige bio-masse kommer fra bl.a. dybstrøelse, organisk affald fra industrien og energiafgrøder.

- Samlet vil den tilførte biomasse kunne omdannes til op mod 13 mio. kubikmeter bionaturgas.

- Bionaturgas Holsted er et samarbejde mellem Bionaturgas Danmark A/S og Brørup-Holsted Biogas a.m.b.a.

Dagens Gossip