Fyret da konen blev gravid: 360.000 i godtgørelse til elektriker

Det var i strid med Ligebehandlingsloven, at Bravida Danmark A/S opsagde XX under hans kones graviditet.

Så klar var afgørelsen, da Ligebehandlingsnævnet for nylig tilkendte en københavnsk elektriker en godtgørelse på 360.000 kroner plus renter. Det eneste, der i øjeblikket står tilbage, er et uafklaret skatteteknisk spørgsmål, skriver fagbladet Elektrikeren.

Ligebehandlingsloven siger, at en arbejdsgiver ikke må fyre en ansat på grund af graviditet. Hvis det alligevel sker, er det op til arbejdsgiveren at bevise, at det ikke er graviditeten, der er årsag til fyringen – den såkaldte omvendte bevisbyrde.

Beskyttelsen gælder ikke kun gravide kvinder, men også fædre. Deres beskyttelsesperiode løber under kvindens graviditet, og i denne periode gælder den omvendte bevisbyrde også.

Dette bevis kunne arbejdsgiveren ikke føre i den aktuelle sag.

Sagen begyndte i april 2012, hvor elektrikeren fortalte sin overmontør, at hans kone var gravid. Fem dage senere blev han fyret på grund af ’arbejdsmangel’. Elektrikeren var overbevist om, at graviditeten var årsag til fyringen. Han henvendte sig derfor med sagen i sig fagforening, Dansk El-Forbunds afdeling København.

Efter et forgæves mæglingsmøde med arbejdsgiveren indgav fagforeningen i december 2012 en klage til Ligebehandlingsnævnet. Nævnet tog sagen op, og her påpegede elektrikeren, der nu var repræsenteret gennem SJ Law ved advokat Noaman Azzouzi, sammenfaldet mellem meddelelsen om graviditeten og den efterfølgende fyring. Desuden fremlagde han blandt andet lister over nyansættelser som dokumentation for, at der ikke havde været arbejdsmangel i 2012.

Arbejdsgiveren og advokaten for installatørernes organisation, Tekniq, forsøgte at få sagen afvist og fremførte blandt andet, at der på det pågældende tidspunkt var overbemanding i forhold til ordremængden. Samtidig påstod de, at elektrikeren ikke havde de rette kompetencer til de job, der kort efter hans fyring blev ansat andre elektrikere til.

Det var ikke nok til at overbevise Ligebehandlingsnævnet, og da arbejdsgiveren ikke havde løftet den omvendte bevisbyrde, fik elektrikeren medhold. Godtgørelsen på de 360.000 kroner svarer til cirka ni måneders løn.

- Sagen viser, at det kan betale sig at stå på sin ret. Man skal ikke finde sig i den slags, siger fagsekretær Niels Bergløv fra Dansk El-Forbunds afdeling København.

Dagens Gossip