Fysisk arbejde og hård træning kan være en farlig cocktail

»Folk, der allerede er udmattede efter lange arbejdsdage uden de nødvendige pauser, får ikke gavn af hård fysisk aktivi­tet i fritiden. Tværtimod ser det ud til at kunne overbelaste deres hjerte,« siger læge Els Clays fra Department of Public Health ved University of Ghent i Belgien til Magasinet Arbejdsmiljø.

Hun forklarer videre, at fysisk aktivitet i fritiden og på jobbet giver meget forskel­lige fysiologiske reaktioner i kroppen.

»Fysisk aktivitet i fritiden er normalt mere dynamisk, som for eksempel gang eller løb, der træner hjertet. Derimod er fysisk aktivitet i arbejdstiden ofte mere statisk. Det gælder løft af tunge gen­stande, at stå med armene over skulder­højde og arbejde i ubekvemme arbejds­stillinger. Det træner ikke hjertet, men overbelaster det,« fortæller Els Clays og påpeger at den gavnlige effekt, man op­når ved at dyrke motion i fritiden, ikke ser ud til at gælde alle.

»Vi kan se, at folk med et meget fysisk hårdt arbejde ikke får denne gavnlige ef­fekt af fysisk aktivitet i fritiden. Rent fak­tisk har denne gruppe den højeste risiko for at få hjerte­kar­sygdomme,« siger hun.

Professor Andreas Holtermann fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejds­miljø (NFA) er initiativtager og medforfat­ter til undersøgelsen. Han blev inspireret af en amerikansk forsker, der udtrykte bekymring for, at det kunne være en for stor belastning for hjertekredsløbet at kombi­nere hårdt fysisk arbejde med hård træning i fritiden.

Andreas Holtermann er dog ikke i tvivl om, at mo­tion i langt de fleste tilfælde er gavnligt. Det handler blot om at tilpasse den fysiske aktivitet i fritiden til den type arbejde, man har.

»På baggrund af danske undersø­gelser kan erhvervsaktive med hårdt fy­sisk arbejde trygt være fysisk aktive i friti­den. Den belgiske undersøgelse peger dog på, at hvis du har et hårdt fysisk arbejde, skal du måske være forsigtig med hård fy­sisk aktivitet i fritiden som at løbe mara­ton eller bedrive hård styrketræning,« siger han til Magasinet Arbejdsmiljø.

BNB

Dagens Gossip