Gerningsmænd bliver hurtigere dømt i byretten

På næsten alle områder tog det byretterne kortere tid at behandle en sag i 2012, end det havde gjort året før. Især forsvinder sagsbunkerne langt hurtigere i straffe- og fogedsager.

»Tallene viser, at den koncentrerede indsats for at få sagerne afsluttet hurtigere og få bugt med bunkerne har givet resultater. Det er gennem de seneste år lykkedes at vende udviklingen og igen gøre turen igennem retssystemet kortere for de fleste af byretternes sagsområder. Vores mål er korte sagsbehandlingstider for alle typer sager, og det vil vi arbejde stædigt på at nå,« siger Charlotte Münter, direktør i Domstolsstyrelsen.

Finanskrisen var årsagen til, at sager hobede sig op, og sagsbehandlingstiden skød i vejret i 2008 til 2010. Derfor blev der afsat ekstra ressourcer til at få has på byrderne, og fra 2010 til 2012 blev der afsluttet over 100.000 flere sager, end byretterne modtog i samme periode.

Mens sagsbehandlingstiden på fogedsager, hvor en kreditor kan få rettens hjælp til at inddrive penge fra modvillige skyldnere, nu er nede på et gennemsnit på to-tre måneder, ligger straffesager med borgere som domsmænd eller nævninge på mellem fire og fire og en halv måned i gennemsnit.

Dog er det endnu ikke helt tilfredsstillende, og derfor bliver der i 2013 gjort nye tiltag for at få blandt andet civilsager hurtigere gennem byretssystemet.

Modsat succesen i byretterne, tager det længere tid end tidligere at få sin sag gennem landsretten. For i 2012 modtog landsretterne det største antal civile ankesager og straffeankesager siden domstolsreformen i 2007.

En del af forklaringen på, at så mange sager er endt hos den højere instans er, at byretterne har givet den en ekstra skalle med de ophobede sager.

»En vis del af sagerne fra byretterne bliver anket til landsretten, og når byretterne i de sidste år har afsluttet flere sager, vil dette påvirke landsretten som ankeinstans senere. Vi forventer derfor, at antallet af sager til landsretterne vil falde igen, men det er svært at vide, hvor hurtigt det går. For at imødegå de stigende sagsbehandlingstider åbner begge landsretter i 2013 en ekstra afdeling med hver 3 landsdommere,« fortæller Charlotte Münter.

Dagens Gossip