Giftige dampe i hver tiende danske bolig

Kortlægningen viser ifølge ing.dk, at op mod 62.700 lejligheder og villaer, fortrinsvis af ældre dato, har materialer, hvor indholdet af PCB er højere end grænseværdien. Giftstoffet er både kræftfremkaldende og hormonforstyrrende ved koncentrationer på over 5.000 milligram per kilogram, ligesom det kan udløse diabetes, lav fødselsvægt og åreforkalkning.

Ved tidligere undersøgelser har den største PCB-synder været fugemateriale, men nu viser det sig, at slidstærk maling fra årene 1950 til 1980 udsender så kraftige PCB-dampe, at det skal håndteres som farligt materiale.

»Der er overraskende meget PCB i maling, der nu tyder på at være en af de væsentligste kilder til PCB i danske bygninger,« siger en af rapportens bagmænd, Majbrith Langeland fra Grontmij, til ing.dk.

Fundet af de høje giftkoncentrationer vækker bekymring blandt forskere og i brancheorganisationen Dansk Byggeri, der forudser, at udgifterne til boligrenoveringer fremover vil stige.

»Kortlægningen afslører bekymrende mange boliger med PCB, og fundet af miljøgiften i maling gør kun problemet værre,« siger miljøkonsulent Simon Stig-Gylling fra Dansk Byggeri, der ifølge ing.dk understreger, at det er husejerens eget ansvar at håndtere farligt PCB-affald ved en ombygning.

Hvis man vil nedbringe koncentrationen af PCB i sin bolig, vil det typisk koste mellem 1.000 og 5.000 kroner per kvadratmeter.

Dagens Gossip