Gigtforening tilfreds med slettet diagnoseliste

»Nu er der ikke længere noget hul. Hvis man bliver syg, så mister man ikke forsørgelsen, så længe man er i en uafklaret situation og under behandling for at se, om det virker. Det giver plads til en ordentlig udredning, siger foreningens direktør, Lene Witte.

Meningen med diagnoselisten var at definere, hvilke diagnoser og sygdomstilstande der er livstruende. Her var blandt andet opført aids i udbrud, alvorlig psykose, svære hjertekarsygdomme og nervesygdommen ALS.

»For os var listen udtryk for en forkastelig forskelsbehandling. Det kan aldrig være retfærdigt at vælge 11 sygdomme ud og sige, de 11 skal få den gode behandling og have lov at beholde sygedagpengene efter 26 uger. Der er jo en række andre sygdomsgrupper end dem, der stod på listen, som også er livstruende,« siger Lene Witte.

Siden regeringen kom med sit udspil i januar, er listen blevet mødt med massiv kritik, også fra Lægeforeningen. Regeringen fortjener ros for at have lyttet, mener Lene Witte.

»I Gigtforeningen har vi anbefalet, at man i stedet for diagnoselisten formulerer et sæt fælles kriterier, så man sikrer, at alle patientgrupper behandles lige på baggrund af en lægefaglig vurdering. Det har regeringen imødekommet ved at inkludere alle alvorligt syge i forlængelseskriteriet, herunder alvorligt gigtsyge,« siger hun.

I det reviderede udspil lægger regeringen op til at indføre otte kriterier, som er afgørende for, om man kan få forlænget sine sygedagpenge efter seks måneder. Det nye, ottende kriterium er en lægelig vurdering, der viser, at den sygemeldte har en livstruende sygdom.

»Det er det, vi har kæmpet for, og derfor er vi glade,« siger Lene Witte og understreger:

»I Gigtforeningen vil vi selvfølgelig holde et nøje øje med, om intentionerne i reformen realiseres. Alle patienter med en alvorlig sygdom, der gør, at de er for syge til at arbejde, skal sikres en forsørgelse«.

Tirsdag aften mødes regeringen til forhandlinger om sygedagpengereformen med forligspartierne - Venstre, de Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Dagens Gossip