Glade forældre: Børnene er klar til den nye skole

Lærerstaben på Hummeltofteskolen i Virum har taget hiphop-attituden med tilbage fra sommerferie, og de åbner skoleåret med at skråle et rytmisk »velkommen« til deres sommerbrune elever. Hiphopstilen returneres fra børnene med ekstatiske hvin fra de yngste og tilbagelænet hujen fra de største, og sådan runger begejstringen frem og tilbage i skolens store idrætshal. Langs ribberne står forældre og smiler stolt ind til deres pode, mens de filmer hele det festlige velkomstnummer på deres smartphone.

For der er noget at byde velkommen til i folkeskolen. Den omdiskuterede skolereform er ved at genvinde noget af sin tabte popularitet, viser en ny undersøgelse, som TNS Gallup har foretaget for Berlingske. Reformen var ellers ved at falde i unåde i det konfliktfyldte forår, men nu ser stadigt flere forældre positivt på reformen, der blandt andet indfører længere skoledage og engelsk fra 1. klasse. På Hummeltofteskolen er forældrene til de nye børnehaveklasser også optimistiske.

»Sådan som jeg ser det, så prøver denne reform at tage hånd om mulighederne for at dyrke det kreative, samtidig med at den giver mulighed for, at vi propper noget mere viden ind i hovederne på børnene, og det synes jeg er positivt,« siger Thomas Busch, der er far til Julie, som begynder i 0.A.

Og farens positive holdning går igen i Berlingskes Gallup-undersøgelse blandt forældre til skolebørn. Den viser således, at lidt over halvdelen er positive eller overvejende positive over for skolereformen, mens modstanderne udgør en tredjedel af forældrene. Ved en tidligere Gallup-undersøgelse i marts, der dog havde færre respondenter, var fordelingen af forældrene fifty-fifty med en lille overvægt til modstanderne.

Undervisningsministeren håber, at flere forældre vil droppe modstanden nu, hvor skolerne skal i gang med at forberede sig til reformen, der indfases om et år.

»Politisk er der et meget bredt flertal bag reformen, og derfor skulle det også gerne være sådan, at det store flertal af forældrene kan se, at det er godt for deres børn. Jeg håber, at der vil blive endnu flere positive forældre nu, hvor der kommer meget fokus på det konkrete indhold i skolereformen ude på skolerne,« siger Christine Antorini (S).

Også formanden for Skolelederforeningen, Anders Balle, efterlyser endnu flere positive forældre.

»Lærernes kampagne i foråret nedgjorde reformen og fremstillede den i et meget negativt lys, så jeg kan godt forstå, at det påvirkede folkestemningen dengang. Men jeg vil sandelig håbe, at der kommer flere positive forældre, efterhånden som vi lokalt får udfoldet reformen ude på de enkelte skoler,« siger han.

Christine Antorini mener ligeledes, at det var den negative debat om tvungen heldagsskole i foråret, der fik mange forældre til at vende skolereformen ryggen.

I det flagfyldte klasseværelse på Hummeltofteskolen er det eneste, forældrene vender ryggen, den væg, de står op ad. På første skoledag er det svært at finde en forælder, der ikke er stolt og glad. Foran dem står 0.As klasselærer, Cathrine Wills, som storsmilende byder velkommen til sin nye børnehaveklasse. Karakteristisk for hende springer hun begejstret ud i en længere fortælling om, hvor meget hun har glædet sig til denne dag og til at komme i gang med at undervise børnene.

»Hov,« griner hun pludselig, »det er det, jeg altid glemmer. Jeg hedder altså Cathrine,« siger hun, og hele forældreflokken bryder ud i en befriende latter. Nogle af dem er mindst lige så nervøse som deres børn, der sidder med lyttebøfferne slået ud og øjne så store som tekopper. Den nye hverdag med faglighed og indlæring er en smule overrumplende for børnene, men deres nye skoleliv bliver godt, det er forældrene enige om.

Med den nye skolereform skal eleverne gå i skole i op til 35 timer om ugen for de store klasser, såfremt de vælger at klare lektierne i skolen. Oprindeligt havde regeringen lagt op til en 37 timers uge for de ældste elever, men det ville de borgerlige partier ikke være med til. Anders Bondo Christensen, der er formand for lærerne, mener, at denne ændring kan have betydning for forældrene.

»Jeg tror, at det har meget stor betydning for forældrene, at den meget lange skoledag ikke blev helt så lang, som der oprindeligt var lagt op til, og den blev også udskudt lidt. Den meget store bekymring for mange forældre var, at 37 timer om ugen var for meget,« siger Anders Bondo Christensen.

Den bekymring ser ikke ud til at gå forældrene i 0.A så meget på mere. Her er der tværtimod en stemning for, at den længere skoledag er et opgør med den udvikling af nedskæringer i timetallet, der er sket hen over de seneste år.

»Jeg tænker at det er en rullen tilbage til normalen, når reformen indfører en 30 timers skoleuge for indskolingen. Internationalt set har de danske folkeskoleelever ikke særlig mange timer, så det skal børnene nok klare,« siger Tanja Pagh Mathiesen, der er mor til 0.As anden Julie.

Men selv om forældrene glæder sig til de nye faglige udfordringer, reformen vil give deres børn, har de ikke glemt, hvor stort et palaver det var at få reformen på plads i foråret. Og den konflikt, frygter forældrene, stadig sidder i både lærere og skoleledere, som derfor vil få svært ved at samarbejde om at føre reformen ud i livet.

»Jeg synes, processen op til reformen har været meget uhensigtsmæssig og kluntet. Og jeg tror, reformen bliver rigtig svær at implementere på en fornuftig måde, fordi man har trådt lidt på lærerne, og de derfor vil være mere modvillige til at gennemføre reformen i praksis,« siger Jakob Fensvig, som er far til Julius i 0.A.

Forældrene behøver dog ikke at være nervøse for, at sure lærere vil sidde med armene over kors og levere dårlig undervisning, så reformen bliver mislykket, lover Anders Bondo Christensen.

»Når vi står i klasseværelset og skal undervise børnene, gør vi alt, hvad vi kan for at levere den bedst mulige undervisning. Men vi er stadig meget bekymrede over, at man bare skruer op for timetallet og giver forringede muligheder for at lave god kvalitet i undervisningen,« siger Anders Bondo Christensen.I skolegården på Hummeltofteskolen er dagen ved at være forbi for de mindste. Deres første dag som folkeskoleelever. Elever i en skole, der uomtvisteligt er i rivende udvikling. Det virker ikke til at bekymre dem i samme grad, som det gør for nogle af forældrene. De har stadig travlt med at bearbejde dagens indtryk, og især ét sidder godt fast i hukommelsen: Lærernes seje velkomstsang. Der er stadig nogle af dem, der synger den, så Jeva-skoletaskerne danser rundt på ryggen af dem.

»Vi håber nulte, de føler sig godt tilpas!«

Dagens Gossip