Gode karakterer kan bryde negativ social arv

Hvis en pige i 9. klasse ved folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik får et karaktergennemsnit på mellem 9 og 10 efter den gamle karakterskala, så øger hun sine muligheder for at gå videre på en ungdomsuddannelse med næsten 13 procentpoint, viser analysen.

Til sammenligning øger det kun hendes muligheder med knap tre procentpoint, at hendes forældre har en høj indkomst, eller med cirka et procentpoint, at hun går i en privatskole frem for en kommuneskole, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

En dreng, der opnår samme resultat ved folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik, øger sine chancer for at få en ungdomsuddannelse med knap 16 procentpoint, hvilket også ligger langt over betydningen af faktorer som forældrenes indkomst og uddannelse, viser analysen.

»Det er påfaldende at se, hvor stor effekt gode resultater i folkeskolen i dansk og matematik har. Alene ved at styrke de unges faglighed kan man forbedre deres mulighed for at få en ungdomsuddannelse, uanset den unges baggrund. Sagt på en anden måde kan man ved at hjælpe de unge til gode resultater i dansk og matematik til en vis grad kompensere for eksempelvis sociale forhold,« siger senioranalytiker Mie Dalskov Pihl fra AE til Morgenavisen Jyllands-Posten.

AE har undersøgt uddannelsesforholdene ved at måle i alt 40 forskellige faktorer for de cirka 51.000 unge, der var 25 år ved årsskiftet mellem 2011 og 2012. 23 procent af dem havde ikke fået en ungdomsuddannelse.

Analysen viser, at unge fra vanskelige sociale forhold har tre gange så dårlige odds for at få en ungdomsuddannelse sammenlignet med unge med en stærk baggrund.

Ifølge professor Anders Holm fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er karaktererne den enkeltfaktor, som betyder mest for, om en elev fra folkeskolen kommer videre i uddannelsessystemet.

»Hvis man skal øge et barns chancer for at få en ungdomsuddannelse, så er det mest enkle og effektive redskab at forbedre elevens kognitive færdigheder. Det er også enklere at skrue på den knap, end det er at skrue på de knapper, der har at gøre med elevens socioøkonomiske forhold,« siger han til avisen.

Dagens Gossip