Godt nyt til iværksættere: Stift dit eget selskab for en krone

Går det med en iværksætterdrøm i lommen, men mangler kontanterne til at starte et ApS, er der godt nyt. Fra 1. januar bliver det nemlig muligt, at stifte et iværksætterselskab.

Et iværksætterselskab stiftes på samme måde som et anpartsselskab, og Erhvervsstyrelsen udarbejder en vejledning til hele processen, som forventes at ligge klar på styrelsens hjemmeside i anden halvdel af november 2013. Men det er først muligt at stifte og få registreret et iværksætterselskab fra den 1. januar 2014.

Et iværksætterselskab er i praksis et anpartsselskab, der opbygger sin kapital gennem selskabets drift. Iværksættere kan stifte selskabet for én krone og derefter opbygge selskabskapitalen ved at opspare 25 pct. af årets overskud i en særlig reserve, indtil selskabskapitalen og den særlige reserve samlet udgør mindst 50.000 kr.

Selskabet kan udbetale udbytte, når selskabskapitalen og reserven udgør 50.000 kr. Når selskabskapitalen og den særlige reserve udgør 50.000 kr., kan selskabet omregistreres til et ”almindeligt” anpartsselskab (lovændringen medfører også, at anpartsselskaber fremover kan stiftes med en kapital på kun 50.000 kr., mod 80.000 kr. i dag).

Bortset fra de særlige kapitalregler er iværksætterselskabet omfattet af de generelle krav, der gælder for anpartsselskaber. Det betyder, at der fx stilles krav til iværksætterselskabets kapitalberedskab, ledelsens ansvar og åbenhed omkring selskabets forhold.

Det er blandt andet muligt at stille ledelsen til ansvar, hvis selskabets kapitalgrundlag er uforsvarligt set i forhold til virksomhedens økonomiske forpligtelser. Iværksætterselskaber er omfattet af årsregnskabslovens krav om regnskabsaflæggelse, herunder offentliggørelse, akkurat som det generelt gælder for anparts- og aktieselskaber.

Du kan ikke oprette et IVS endnu. Du kan først stifte et IVS og få det registreret hos Erhvervsstyrelsen fra den 1. januar 2014. Erhvervsstyrelsen udarbejder en vejledning, der forklarer fremgangsmåden. Den forventes at være klar i anden halvdel af november 2013.

Skrevet af Claus Forrai, finansbureauet.dk

Læs flere nyheder fra FinansBureauet her

Dagens Gossip