Gråhårede mænd styrer danske uddannelser

Til gengæld er kvindelige ledere og bestyrelsesformænd på ungdomsuddannelser et særsyn. Kun tre ud af ti almene gymnasier har en kvindelig rektor, og kun hver fjerde erhvervsskole har en kvinde i spidsen.

Seniorkonsulent Line Gry Knudsen fra den uafhængige tænketank DEA mener, at den skæve sammensætning er problematisk.

»I betragtning af, at mange uddannelsesinstitutioner står over for store udfordringer med frafald og tiltrækning af dygtige elever, ville det være en god ide med mere mangfoldigt sammensatte bestyrelser end tilfældet er i dag,« siger hun til Ugebrevet A4.

Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning finder også de gråhårede mænds dominans bekymrende.

»Det vækker en del bekymring, når man hører de her tal. Vi skal fokusere på, hvordan man kan modspille den aldersforskel, der nu engang er. Det er klart, at der selvfølgelig er nogle udfordringer, når man har ledere på over 50, men samtidig er der også nogle fordele ved det,« siger Phillip Dimsits Lerer til Ugebrevet A4.

»Hvis man kan styrke samspillet mellem det at have nogle elever, som er lidt mere up-to-date, og det at have en leder, der til gengæld er med på beatet, når det handler om at få en organisation til at køre, så vil man opnå bedre resultater,« siger han.

Formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne, Ib Haahr, der også er oppe i 60erne, erkender, at de gråhårede mænd fylder for meget i erhvervsskolernes top. Derfor appellerer han til, at de kommuner, regioner og organisationer, der efter kommunalvalget i november skal udpege nye bestyrelsesformænd for de næste fire år, tænker i fornyelse.

Dagens Gossip