Græsk parlament godkender nødlån

Vedtagelsen af loven betyder, at Grækenland får tilført 8,8 milliarder euro - cirka 66 milliarder kroner - i nødlån fra EU og Den Internationale Valutafond (IMF) mod, at der skal fyres 2.000 i den offentlige sektor i Grækenland. Fyringerne er en del af EU og IMFs krav om, at Grækenland skal gennemføre store nedskæringer på statens budgetter, for at landet ikke skal gå statsbankerot.

De første 2,8 milliarder euro får grækerne i løbet af de kommende dage, mens de resterende seks milliarder bliver overført af eurolandene 13. maj.

Den nye lov gør det mindre besværligt at afskedige statsansatte af disciplinære årsager og forlænger loven om en upopulær ejendomsskat, som den græske regering og internationale rådgiver finder nødvendig.

Grækenland har allerede modtaget 200 milliarder euro ud af den samlede redningspakke på 240 milliarder euro fra EU og IMF siden midten af 2010.

Dagens Gossip