Grøn pragttorbist: Meget sjælden bille fundet i Allindelille Fredskov

Den sjældne bille grøn pragttorbist er fundet i Allindelille Fredskov.

Det er Danmarks Naturfredningsforening, der beretter om det sjældne fund.

- Billen - på latin kaldet Gnorimus nobilis - er ikke set siden 1998, og er på rødlisten fra 1997 noteret som akut truet og i fare for at forsvinde. Det er derfor glædeligt, at den er blevet genfundet herhjemme, og i Allindelille er der fundet mindst 12 biller, så der er håb for at en bestand kan etablere sig i skoven, siger Therese Nissen, der er biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Grøn pragttorbist er tilknyttet løvskov, og kan findes i skovbryn og lysninger med gammel skov og dødt ved.

Dens larver lever i og af dødt ved, og en af årsagerne til torbistens tilbagegang i Danmark skønnes at være, at skovdriften i mange skove, ikke tager hensyn de arter, der lever i og af det døde ved, og der ikke efterlades dødt ved i skovbunden, samt at gamle træer fældes.

Allindelille Fredskov er en fin lille naturperle på 65 hektar, hvoraf størstedelen af skoven er løvskov, hovedsageligt med bøg.

I 2011 blev skoven købt af Danmarks Naturfredningsforening, der overdrog skoven til Naturfonden og dette ejerskab gør mulighederne for, at torbisten kan etablere sig, bedre end hvis skoven var blevet købt til kommercielt skovbrug.

Træerne får lov til at blive gamle og når de vælter får de lov til at henligge som dødt ved.

I skoven kan man finde omkring en fjerdel af alle planter i Danmark, nogle af arterne er blandt andet foderplanter for mere eller mindre sjældne sommerfugle, oplyser naturfredningsforeningen.

Dagens Gossip