Grønland boykotter ministermøde i Arktisk Råd

»Beslutningen har været nødvendig, da Sverige under sit formandskab konsekvent har valgt at fravige fra hidtidig praksis for Kongeriget Danmarks repræsentation ved forhandlingsmøderne i Arktisk Råd med repræsentation af alle tre rigsdele (Danmark, Grønland og Færøerne, red.). Grønland har siden efteråret 2011 ikke kunnet sidde med ved bordet til forhandlingsmøderne i Arktisk Råd, hvilket er i modstrid med hidtidig praksis. Grønland har siden oprettelsen af Arktisk Råd i 1996 været repræsenteret i centrale forhandlinger i Arktisk Råd,« lyder begrundelsen.

Det grønlandske departement understreger, at man ikke vil acceptere den nuværende praksis, hvorfor Grønlands deltagelse i Arktisk Råd bliver sat i bero, »indtil der er fundet en tilfredsstillende løsning«.

»Det er vigtigt at understrege, at man fra Grønlands side ikke ønsker at ændre ved Grønlands status eller ved nogen procedureregel i Arktisk Råd, men udelukkende ønsker, at den hidtidige praksis fra før det svenske formandskab i Arktisk Råd, genetableres,« påpeger Formandens Departement.

Med Grønlands beslutning bliver der nu indledt en reel forhandlingsproces med det nye canadiske formandskab for hurtigst muligt at sikre tilfredsstillende rammer for Grønlands fremtidige deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

På onsdagens møde overdrages formandskabet for Arktisk Råd fra Sverige til Canada. Rådets otte medlemmer tæller Danmark/Grønland, Norge, Sverige, Finland, Island, USA, Canada og Rusland.

Ifølge Formandens Departement er den danske regering blevet orienteret om Grønlands beslutning.

Dagens Gossip