Grønland ønsker Canada frem for Danmark

Det fremgår af en ny undersøgelse, hvor flest grønlændere peger på Canada som det land, Grønland skal alliere sig med i de kommende år.

Undersøgelsen er foretaget via telefoninterview af HS Analyse for Ugebrevet A4 blandt et repræsentativt udsnit på 712 personer af den grønlandske befolkning.

Selv om grønlænderne holder fast i rigsfællesskabet, peger næsten hver tredje – 31 procent på Canada, når de bliver spurgt om, hvem Grønland skal alliere sig mest med i de kommende år.

Danmark må nøjes med andenpladsen og opbakning fra 22 procent af de adspurgte, mens stormagterne Kina og USA må affinde sig med, at kun henholdsvis 6 og 4 procent af grønlænderne ser dem som fornuftige allierede.

Det er ellers kineserne og amerikanerne, der lige nu står på spring med milliarder af kroner og storstilede mineprojekter.

Orienteringen mod det canadiske naboland i vest får dog, ifølge undersøgelsen, ikke grønlænderne til at slække på opbakningen til rigsfællesskabet med Danmark og Færøerne.

Hele 84 procent af de adspurgte erklærer sig som tilhængere af fællesskabet.

Historiker og Grønlandsekspert Lars Hovbakke Sørensen finder det bemærkelsesværdigt, at så mange grønlændere orienterer sig mod Canada i stedet for Danmark.

Men netop på grund af den massive opbakning til rigsfællesskabet tror han ikke, at man skal forestille sig, at grønlænderne på et tidspunkt vil indlemmes i Canada. Det handler om et kulturelt fællesskab, som vi tilsvarende dyrker i de nordiske lande, vurderer han.

»Jeg tror, at tiltrækningen til Canada hænger sammen med den historiske og kulturelle forbindelse, grønlænderne har til inuitterne i Canada. Det er et folk, som minder meget om grønlænderne. De har samme kultur og sprog og også et formaliseret samarbejde med Grønland. Det er ikke den canadiske regering, grønlænderne tænker på, når de svarer, som de gør,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Dagens Gossip