Grønland stemmer om at gøre uranminer lovlige

Derfor kan Grønland ikke bare sælge uran på det åbne civile marked uden om Danmark, men må forsøge at lave aftaler med Danmark om, hvad der skal ske med de store grønlandske forekomster.

Det er konklusioner, der fremgår af en længe ventet rapport fra en dansk-grønlandsk arbejdsgruppe nedsat under Udenrigsministeriet, skriver Politiken tirsdag.

Og rapporten er højaktuel: Tirsdag skal det grønlandske parlament mødes i Nuuk for at førstebehandle et forslag fra regeringen, der gør det tilladt at grave efter uran.

Al udvinding af mineraler, der er bare en smule radioaktive - over en meget lav grænseværdi - har ellers været totalt forbudt siden 1988. Men Grønland mangler penge, og et af de mest lovende projekter er en mulig mine i bjerget Kvanefjeld, hvor der ligger sjældne jordarter blandet med uranmalm. Men de sjældne jordarter kan altså kun udvindes, hvis den såkaldte nultolerance mod radioaktive mineraler opgives.

På langt sigt vil den grønlandske regering ikke blot grave uran op, men også eksportere det. Politiken kunne i september fortælle, at en grønlandsk bestilt advokatrapport vurderede, at Grønland frit kan sælge uran som ethvert andet råstof uden at spørge i København først, så længe det dokumenteres, at det går til det civile marked.

Men den nye rapport fra Udenrigsministeriets gruppe slår fast, at uran er lig med sikkerhedspolitik. Derfor har København ret til at blande sig.

»Der er traditionelt stormagtsinteresser knyttet til strategiske råstoffer, hvilket ikke mindst gælder uran, og en udvinding og eksport af uran fra Grønland kan derfor forventes at blive genstand for nye aktørers og herunder også stormagters bevågenhed,« hedder det i rapporten ifølge Politiken.

Den understreger, »at der ud over de åbenbare kommercielle interesser også kan ligge mere overordnede strategiske, politiske og økonomiske overvejelser af betydning for hele riget«. Rapporten gør det flere steder klart, at der fortsat er dyb uenighed mellem Danmark og Grønland om muligheden for, at Grønland - og dermed kongeriget - i løbet af en årrække kan blive en af verdens største uraneksportører. Eksperterne anbefaler derfor kraftigt de to lande at samarbejde om, hvordan man kan forberede sig på det.

Mange grønlandske politikere - især i oppositionen - er dog frustrerede over, at den 184 sider lange rapport kommer lige inden den vigtigste afstemning i Grønland årevis.

»Det er helt urimeligt, at vi kun har en dags tid til at læse og frem for alt diskutere indholdet af en så vigtig rapport,« siger tidligere sundhedsminister Agathe Fontain (IA) til KNRs webavis.

Som resten af sit parti er hun imod uranudvinding og anbefaler derfor, at afstemningen udsættes mindst et halvt år, så den i stedet kan behandles i foråret. Det har regeringen afvist.

Den endelige afstemning om nultolerancen skal finde sted 24. oktober.

Dagens Gossip