Grønt lys for Europaskole i 2014

Det er en meget anerkendt international skole, som bliver uhyre vigtig for Københavns udvikling, fastslår overborgmester Frank Jensen (S).

»For København har skolen utrolig stor markedsværdi. En Europaskole i København vil bidrage markant til, at virksomheder kan tiltrække og fastholde højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Vi ved, at internationale skolepladser er en vigtig konkurrenceparameter, når virksomhederne forhandler med udenlandske medarbejdere om at få dem til Danmark. De skal kunne sige, at vi har skoletilbud til børnene, som familien kender og vil kunne fortsætte med igen i et andet land,« siger Frank Jensen.

Det koster 450 millioner kroner at opføre Europaskolen på Carlsberg-grunden. De private fonde Realdania, Novo Nordisk Fonden, Nordea-Fonden og Industriens Fond skyder tilsammen 300 millioner kroner i byggeprojektet, mens Københavns Kommune skal stå for de resterende 150 millioner kroner.

Når Danmark overhovedet kan få en Europaskole, skyldes det, at EUs miljøagentur hører hjemme i København. Børn af EU-ansatte har fortrinsret til pladserne på skolen, der bliver et offentligt, gratis skoletilbud.

»Det betyder, at det ikke kun er topniveauet blandt direktørerne, der kan få deres børn på internationale skoler, hvor man ofte betaler meget høje skolepenge. Det bliver også muligt for internationale vidensmedarbejdere på et lavere niveau, der for eksempel er i begyndelsen af deres karriere,« siger Frank Jensen.

Europaskolen optager også elever, hvis forældre er kommet til Danmark for at arbejde i virksomheder eller organisationer, samt elever, hvis familie er vendt tilbage til Danmark fra udstationering. Hvis der er pladser tilovers, vil Europa­skolen også optage elever fra lokalområdet. Det vil være attraktivt, mener forskningschef Charlotte Rønhof fra Dansk Industri.

»Vi har set en gryende tendens til, at flere danske forældre vælger internationale skoler. Nogle gør det, fordi de vil ruste deres barn til en international verden, og andre overvejer på et senere tidspunkt i deres liv at blive udstationeret,« siger hun.

I 2009 viste en spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Industri, at 55 procent af de største internationalt orienterede virksomheder i Danmark havde oplevet problemer med at få skolepladser til udenlandske medarbejderes børn. Et par år før viste et skøn fra Københavns Kommune, at der manglede 2.000 internationale skolepladser i hovedstadsområdet.

Siden er flere internationale skoler åbnet landet over. Copenhagen International School har udvidet og gør det igen, når skolen flytter til nyt byggeri i Nordhavn – og så kommer Europaskolen næste år. Men Frank Jensen er sikker på, at de mange pladser nok skal blive fyldt:

»Antallet af udenlandske medarbejdere i København er steget med 25 procent fra 2010 til 2012, så vi nu er oppe på 19.500 vidensarbejdere. Jeg er ikke et sekund nervøs for, at vi skulle forbygge os og få en for stor kapacitet – tværtimod.«

I Dansk Industri hører man ikke længere samme efterspørgsel på skolepladserne.

»Vi hører ikke kritikken lige så massivt, som vi gjorde for nogle år siden. Der kan stadig godt være frustration, men det var, som om man vågnede op både politisk og på skolerne. Der sker rigtig meget, men globaliseringen betyder alt andet lige, at behovet vil vokse i de kommende år,« siger Charlotte Rønhof.

Dagens Gossip