Grund til optimisme for tobisfiskerne

Biologerne fra ICES har i dag offentliggjort deres rådgivning, der skal danne grundlag for årets tobiskvote, og de anbefaler, at tobiskvoten hæves fra 23.000 tons i 2012 til 322.000 tons i 2013. Dermed kan kvoten komme tilbage på samme niveau som i det gyldne år 2011, hvor danske fiskere havde den bedste indtjening i næsten 10 år. Næste skridt er, at EU omsætter rådgivningen fra ICES til en beslutning om årets tobiskvote.

- Det er positivt, at biologerne vurderer, at tobiskvoten i år kan forhøjes, samtidig med at vi bevarer et bæredygtigt fiskeri. Jeg er meget optaget af, at vi får en hurtig beslutning om årets kvote igennem i EU, så fiskerne kan komme ud at fiske. Jeg har derfor på et møde i tirsdags gjort det helt klart for både EU-formandskab og Kommissionen, at vi skal sætte alt ind på at få tobisfiskeriet i gang fra 1. april, siger fødevareminister Mette Gjerskov (S).

Indtjening faldt ni procent
Kvoten på tobis var ekstremt lav i 2012, fordi et prøvefiskeri – de såkaldte skrabetogter – viste meget lave fangster. Det har haft betydning for dansk fiskeris bruttoindtjening i 2012.
En ny opgørelse fra NaturErhvervstyrelsen viser, at bruttoindtjeningen faldt med ni procent i 2012 til 2,9 milliarder kroner, og at den primære årsag var den lave tobiskvote. Indtjeningen på tobis faldt fra 455 millioner kroner i 2011 til 99 millioner kroner i 2012.

Dagens Gossip