Guide: Sådan bliver du medlem af EU

EU formaliserede på et topmøde i København i 1993 en række kriterier, som nye medlemslande skal opfylde. De såkaldte københavnskriterier rummer:

* Politiske kriterier: Landet skal være et fungerende demokrati med respekt for retsstatens principper, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal.

* Økonomiske kriterier: Landet skal være en fungerende markedsøkonomi. De såkaldte konvergenskriterier forbereder lande på at indføre euroen som valuta.

* Den juridiske tilpasning er formelt ikke en del af københavnskriterierne. Det er den møjsommelige proces med at bringe kandidatlandes lovgivning i overensstemmelse med EU-lovgivning.

I 1999 blev optagelsesprocessen formaliseret med Stabiliserings- og Associeringsaftalen, som alle landene på Balkan er en del af.

I dag står otte lande i kø for at blive medlem af EU.

/ritzau/

 

Dagens Gossip