Gymnasiereform sætter fokus på parate elever

Venstre, Socialdemokraterne, De Radikale, SF, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative har indgået en aftale om en ny gymnasiereform.

Et centralt punkt i aftalen er, at man fremover hæver det karaktergennemsnit, der kræves for at blive erklæret egnet til gymnasiet - den såkaldte uddannelsesparathedsvurdering.

Tidligere var gennemsnitskravet 4, og det hæves nu til 5.

- For at styrke fagligheden og sikre, at de unge er klar til en gymnasial uddannelse indføres der nu en styrket uddannelsesparathedsvurdering. For at blive erklæret uddannelsesparat skal elever, der søger ind på STX, HHX og HTX (almen gymnasium, handelsskolen og teknisk gymnasium, red.), opfylde et minimumkarakterkrav på 5,0 i deres uddannelsesparathedsvurdering, lyder det i fælles en pressemeddelelse fra forligspartierne.

For at eleverne kan fortsætte med at være erklæret egnet til gymnasiet efter vurderingen i 8. klasse, hvor den første gang foretages, må det faglige niveau ikke falde til under minimumsniveauet fra 8. klasse.

Niveauet i uddannelsesparathedsvurderingen skal bekræftes ved elevernes afgangseksamen, oplyser partierne i pressemeddelelsen.

Elever med et gennemsnit på mindst 6 ved folkeskolens afgangseksamen kan dog komme på gymnasiet uden at have en positiv uddannelsesparathedsvurdering.

Elever, der er erklæret egnet til gymnasiet, men som ikke opnår et resultat ved folkeskolens afgangseksamen, der svarer til vurderingens 5-tal, har dog fortsat krav på at komme på gymnasiet, hvis de opnår et gennemsnit på mindst 3 ved folkeskolens afgangseksamen.

Et eksamensgennemsnit på mellem 02 og 3 vil udløse en vejledningssamtale, skriver ministeriet.

Samtalen skal "udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse, hvorefter eleven har krav på optagelse på en ungdomsuddannelse, eleven ønsker, det være sig en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller eux", skriver ministeriet på sin hjemmeside.

Foruden karakterkravene er partierne blevet enige om at sløjfe faget AT og mindske antallet af studieretninger.

Ændringen af de gymnasiale uddannelser implementeres fra skoleåret 2017/18. Adgangskravet gælder dog først fra 2019.

/ritzau/

Dagens Gossip