Håndværkere klarer sig igennem på piller

Det er en af konklusionerne i en ph.d.-afhandling, som Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev fra Roskilde Universitet, er ved at udarbejde.

»Det er chokerende, at så stor en del af arbejderne går på arbejde med smerter, og at så stor en del af dem tager smertestillende medicin, når de går på arbejde,« siger Jeppe Ajslev.

Han har interviewet 32 murere, tømrere, anlægs- og stilladsarbejdere i henholdsvis Københavnsområdet og Nordjylland. Specielt de »ældre« byggearbejdere over 35 år fortæller, at de døjer med ondt i ryggen, knæ, arme og skuldre, og de tager smertestillende piller - lige fra Panodil og Ipren til stærke gigtpiller - for at kunne klare arbejdsdagen.

Ifølge Jeppe Ajslev er der flere faktorer bag den udbredte brug af smertestillende medicin.

»Der er normer blandt bygningsarbejdere om, at man ikke melder sig syg men hellere tager på arbejde med smerter. Er smerterne rigtig slemme, så tager mange piller i stedet for ikke at lade de andre i sjakket i stikken. Mange ser det også som et positivt træk at vise udholdenhed - man må godt kunne mærke, at man har brugt sin krop hele dagen,« siger Jeppe Ajslev.

Kulturen og de indgroede normer medfører også, at byggearbejdere nogle gange ser stort på Arbejdstilsynets løftegrænser.

»Hvis man skal have monteret et vindue på 40 kilo, så beder man mange gange ikke om hjælp, fordi man ved, at makkeren også har noget arbejde, man ikke vil afbryde,« siger Jeppe Ajslev.

Desuden er der nogle jobmæssige bekymringer, der får folk til at ignorere den fysiske belastning, de udsættes for.

»Man er også bange for, at virksomheden ikke ser positivt på arbejdere, der melder sig syge. Man har en forestilling om, at hvis man ikke arbejder under de eksisterende normer, så står der andre klar i køen til at overtage ens arbejde,« siger Jeppe Ajslev.

Han peger også på akkordaflønning og det høje tempo som en af årsagerne til, at mange får ondt. Men nedslidning inden for byggefagene er ikke noget nyt fænomen.

»Vi har kendt til problemet med fysisk smerte blandt håndværkere i mere end et halvt århundrede. Undersøgelser fra første halvdel af 1900-tallet påpegede også, at det høje tempo og slid var skyld i nedslidning og sygdom blandt håndværkere. Siden er der kommet bestemmelser om tunge løft, ensidigt gentaget arbejde og belastende arbejdsstillinger. Men alligevel ser vi problemet, så vi skal nok tænke i nogle helt nye baner end hidtil, hvis vi skal finde en måde at håndtere det på,« siger Jeppe Ajslev, der afslutter sin ph.d. i 2015.

Arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri, Mette Møller Nielsen, er bekymret over, at mange byggearbejdere har konstante smerter.

»Det er altid bekymrende, når man skal tage smertestillende for at klare smerter. Jeg er bare også nødt til at sige, at det for os ser ud til, at det at have ondt i kroppen er en folkesygdom. Det er ikke nødvendigvis en arbejdsbestemt sygdom. Selvfølgelig kan jeg ikke afvise, at det kan have noget med arbejdet at gøre, men det har også noget at gøre med den måde, folk behandler deres egen krop på,« siger Mette Møller Nielsen til Ugebrevet A4.

Dagens Gossip