Håndværksrådet kræver ens elevforløb

»Skoleforløbene er forskellige og bliver også lavet om undervejs. Når man opdager, at eleven slet ikke er til rådighed, fordi han er på skole, så er det altså svært at planlægge,« siger Niels Techen, der er formand for Håndværksrådet.

Han foreslår, at erhvervsskolerne laver et ensartet skoleforløb, så mestrene ved, hvad de har at forholde sig til.

»En standardisering ville hjælpe mestrene, så de får et ensartet svar fra skolerne, om hvornår lærlingene er på skole, og hvornår de er til rådighed i virksomheden,« siger Niels Techen.

36 procent af de mestre, der ikke ansætter lærlinge, angiver manglende ordrer som årsagen, mens 31 procent siger, at der ligger andre årsager til grund. De »andre årsager« er blandt andet erfaringer med, at tidligere lærlinge har været umotiverede og ugidelige, hvilket Niels Techen, der er direktør for et snedker- og tømrerfirma, der konstant har en besætning på ti lærlinge i den 40 mand store virksomheder, kan nikke genkendende til.

»Der er ingen tvivl om, at man generelt ikke gider bruge sin tid på at have med mennesker at gøre, der ikke viser noget engagement. Og det gælder selvfølgelig også inden for erhvervsuddannelserne,« siger han.

»Det er meget vigtigt, at de unge mennesker bliver placeret på rigtige uddannelse i første omgang. Det koster dyrt, når man senere finder ud af, at eleven slet ikke ønsker at blive håndværker,« understreger Niels Techen.

Regeringen har netop lanceret et udspil til en erhvervsskolereform, hvor et af målene er at højne niveauet på erhvervsskolerne blandt andet at indføre adgangskrav.

Dagens Gossip