Hård vinter koster kommuner dyrt

Vinteren 2012-2013 var en af de værre og har forvoldt store skader på vejene. I en rundspørge foretaget af KLs nyhedsbrev Momentum siger over halvdelen - 55 procent - af kommunerne, at udgifterne til at reparere frostsprængte veje bliver højere end sidste år.

Det gælder blandt andet vejene i Rudersdal Kommune, hvor man er gået i gang med at udbedre de mange huller og revner, som sneen og frosten har forårsaget.

»Denne vinter har været ekstremt hård ved vejene, og vi har registreret mere end 11.000 skader. Vi har beregnet, at det vil koste 4,2 millioner kroner, hvis vi skal have vejene op på en nogenlunde standard oven på den her omgang,« siger driftschef Peter Bjørno Jensen fra Rudersdal Kommune til Momentum.

I Rudersdal begynder man med at reparere de større veje af hensyn til trafikken. Det er dog især de mindre veje og cykelstierne, der er kommet hullede ud af vinteren, fortæller driftschefen, der forklarer, at det er de mange skift mellem frost og tø, der går hårdt ud over vejene.

»Det er langt bedre for vejene, hvis det konstant er minus 10 grader. Denne vinter har temperaturen svinget meget omkring nul. Og når den gør det, så tør vejbanen op, og der, hvor der er revner i vejbanen, kommer vandet ned, og så fryser det, hvorefter asfalten løfter sig, og så kommer hullerne,« forklarer Peter Bjørno Jensen til Momentum.

Vinteren er dog ikke den eneste årsag til, at de mange af de 69.907 kilometer kommunale veje har set bedre tider. Ifølge Lars Bolet, lektor og medlem af trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet, lader vejnettets tilstand generelt meget tilbage at ønske, og kommunerne i Momentum-undersøgelsen siger i gennemsnit, at en fjerdedel af deres veje er i en utilfredsstillende stand.

Formanden for KLs teknik- og miljøudvalg, borgmester Martin Damm (V) fra Kalundborg, erkender, at kommunerne har et efterslæb på vejene.

»Efterslæbet har et omfang, der gør, at det vil tage tid at få vejene op på rette niveau, men det bliver kun værre, hvis vi ikke handler nu. Der er dog også mange, der er i gang og står over for et større renoveringsarbejde, som vil strække sig over de kommende år,« siger han til Momentum.

Det anslås ifølge Lars Bolet fra Aalborg Universitet, at det vil koste op mod 12 milliarder kroner at renovere det kommunale vejnet.

Dagens Gossip