Hækkerup afviser at fastlægge afstemning om EU-forbehold

Hækkerup understreger, at selvom det er regeringens ønske at afskaffe forbeholdene, så gør regeringen sig selv en bjørnetjeneste ved at sætte kryds i kalenderen allerede nu, som Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen (V) ellers har ønsket.

»Vi synes, det er uklogt, når Venstre allerede nu foreslår, at man skal beslutte, hvornår afstemningen skal finde sted. For der er behov for, at når man beslutter sig for, at nu skal der være afstemning, at man kender det aktuelle politiske landskab i stedet for at lave en kalenderleg, hvor vi ikke ved, hvordan situationen ser ud på det tidspunkt,« siger Nick Hækkerup.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen bør en afstemning om forbeholdene falde som en dobbeltafstemning sammen med den ventede afstemning om den europæiske patentdomstol. Det bør ifølge V-formanden ske i forbindelse med forårets valg til Europa-Parlamentet.

Men med den aktuelle situation i Europa i tankerne giver det ikke mening at fastlægge en dato, understreger Nick Hækkerup.

»Vi står i en situation, hvor røgen er ved at lægge sig oven på en stor finansiel krise i Europa; hvor vi er på vej med en ny kommission og et nyt parlament; hvor der er store lande, som har ønsket ændringer af traktaten. Der er en lang række usikkerhedsfaktorer, som man risikerer fylder rigtig meget på det tidspunkt, som Lars Løkke foreslår, og som dermed vil kunne spille ind som en hund i et spil kegler,« siger han.

Spørgsmål: Du nævner finanskrisen som en faktor. Det hænger vel ikke sammen med rets- og forsvarsområdet?

»Det er rigtigt, men det er med til at give et billede af, hvad det er for et Europa, vi står med; hvordan finanskrisen er håndteret; hvordan de nye lande ser på, hvad det har givet anledning til med hensyn til behov for traktatændringer. Det spiller alt sammen ind i den samlede opfattelse,« siger Nick Hækkerup.

Spørgsmål: Hvis du bliver klogere på det politiske landskab frem mod valget til Europa-Parlamentet, så ville en afstemning i princippet godt kunne finde sted der, ligesom Venstre ønsker det?

»Det er regeringens opfattelse, at vi skal af med forbeholdet for retlige og indre anliggender og også forsvarsforbeholdet. Regeringen har ikke taget stilling til, hvornår en afstemning skal finde sted.«

Spørgsmål: Men du afviser ikke, at det kan blive der, hvis det politiske landskab er kendt til den tid?

»Jeg synes, at det svar, jeg har givet, er det rigtige svar på det spørgsmål,« siger handels- og europaministeren.

I et interview med Politiken mandag siger Lars Løkke Rasmussen, at danskerne inden længe bør få mulighed for at stemme om de danske EU-forbehold.

»Tiden er kommet, hvor vi er nødt til at tage et opgør med de forbehold. De negative effekter af især retsforbeholdet er så påtrængende, at det vil være uansvarligt at blive ved med at skubbe det foran sig. Forudsætningen er, at man har bred opbakning på Christiansborg, og det er så den, jeg tilbyder nu,« siger V-formanden.

Dagens Gossip