Hækkerup vil ikke ændre loven efter hjemmehjælpsdom

»Jeg forventer ikke, at det her vil betyde nogen nævneværdig forringelse af hjemmehjælpen, for dommen giver ikke grønt lys til at spare hjemmehjælpen væk. En kommune må gerne skære ned i sit generelle serviceniveau, men den må aldrig give en borger mindre hjælp end det, borgeren har brug for,« siger ministeren, der på den baggrund »faktisk ikke er så bekymret«.

I den konkrete sag henholdsvis fjernede og begrænsede Køge Kommune hjemmehjælpen til to ældre borgere, fordi der skulle spares. Det var kommunen i sin gode ret til, fastslog Højesteret i maj, fordi der forinden spareøvelsen blev foretaget grundige, individuelle vurderinger af de to personers behov.

»Det er et grundvilkår for fremtidens ældrepleje, at tingene bliver lavet om. Vi står over for en revolution, hvor mange flere skal have hjælp. Og i stedet for at tilbyde den hjælp, man fik i gamle dage, så handler det om at gøre folk stærkere,« siger Karen Hækkerup og henviser til den buldrende udvikling i velfærdsteknologiske løsninger.

»Der er rigtig mange kommuner, der går i retning af mere genoptræning, mere rehabilitering, og at man for eksempel tilbyder folk vasketoiletter. På den måde undgår man måske nogle timer, fordi man kan hjælpe folk til at klare sig selv. Den forandring er ikke noget, jeg frygter,« siger ministeren.

Efter sagen fra Køge lover Karen Hækkerup at holde øje med kommunerne og have et »særligt blik« på udviklingen i klagesager.

»Det kan vi ikke rigtigt bruge til noget,« siger Enhedslistens socialordfører, Finn Sørensen (Ø), og fortsætter:

»Kommunerne vil selvfølgelig kigge på den fortolkning, som Højesteret har stadfæstet, og det korte af det lange er, at kommunerne med den her dom har fået lov til at skære i hjemmehjælpen med den ene begrundelse, at kommunen skal spare.«

Dagens Gossip