Hærens Operative Kommando: Forsvaret ansætter ikke selv tolke i Afghanistan

Hærens Operative Kommando afviser i dag, at man gennemfører ansættelsessamtaler med tolke i Helmand-provinsen i Afghanistan.

En dansk officer fortalte i indslaget, at hun har gennemført en række ansættelsessamtaler med tolke.

- Det er ikke korrekt, at der er gennemført ansættelsessamtaler med tolke. De samtaler, som officeren i sin egenskab af chef for tolkene har deltaget i har været tiltrædelsessamtaler, der havde til formål at fortælle om det konkrete arbejde for det danske forsvar, siger chefen for Operationsdivisionen ved Hærens Operative Kommando, Jens Lønborg, og fortsætter:

- Det fremgik af TV2's indslag at det danske forsvar selv ansætter de tolke, vi bruger i Afghanistan. Det er ikke korrekt. Vi benytter tolke, der er ansat af briterne. Vi har et godt samarbejde med briterne og med de tolke, de gennem årene har arbejdet sammen med.

Det danske forsvar har lejet tolke i Helmand fra enten den britiske enhed Labour Support Unit eller det amerikanske firma Mission Essential Personal.

Dagens Gossip