Halvdelen af lærerne klarer sig uden lockoutlån

Lidt mere end hver anden af de 41.000 lockoutede lærere har indtil videre søgt om at få udbetalt det særlige konfliktlån på 18.150 kroner.

23.304 lærere har søgt om lån som lærerforeningen skal finansiere for omkring 423 millioner kroner, hvilket er langt mindre end forventet.

»Vi må sige, at det er færre lærere, end vi havde forventet, der har bedt om lånet, og det betyder da, at vi stadig har et godt panser, hvis der skulle komme nye konflikter«, siger Per Sand Pedersen, der er medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse.

Der kan dog komme en »lille ekstra bølge« af ansøgninger, når lærerne i ugens løb får set nærmere på lønsedlen og de privatøkonomiske konsekvenser af konflikten, vurderer Per Sand Pedersen.

Lærerne har mulighed for at søge det særlige konfliktlån i op til 14 dage efter konfliktens afslutning.

»Der er rigtig mange lærere, der vælger at klare sig uden lånet, måske udskyder de ferien eller trækker på reserverne i en måneds tid for at slippe for et lån, der jo i sagens natur også skal betales tilbage«, siger Per Sand Pedersen.

Fagforeninger har traditionelt udbetalt konfliktstøtte i stedet for løn, når medlemmer var i strejke eller lockoutet af arbejdsgiverne.

Danmarks Lærerforening har valgt at indrette konfliktstøtten som et lån, der skal betales tilbage over fire år med 420 kroner i afdrag om måneden og en rente på 4,77 procent.

»Lærerne er blevet kørt over med indgrebet før bededagsferien, men krigsskadeomkostningerne er blevet mindre end ventet«, siger arbejdsmarkedsforsker, professor Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet. »Det er en smart måde at begrænse foreningens udgifter til en konflikt på. Danmarks Lærerforening har gjort sig væsentligt mindre sårbare og har kunnet holde til en konflikt, der løb måske frem til sommer. Arbejdsgiverne har ikke kunnet køre lærerne økonomisk trætte«, siger Flemming Ibsen.

Han er overbevist om, at andre faglige organisationer nu vil studere lærernes eksempel.

Flere andre forbund overvejer, hvordan de fylder konfliktkasserne op forud for de offentlige overenskomstforhandlinger i 2015.

»Der er en stor vilje til, at vi skal polstre os bedst muligt. Derfor skal hovedbestyrelsen præsenteres for en plan, hvor vi også vil kigge på lærernes model«, siger FOA’s formand, Dennis Kristensen.

Mens lærerne har måtte tære på kassebeholdningen har kommunerne sparet 34.500 lønkroner per lærer og med omkring 41.000 lockoutede lærere løber det samlede beløb op i omkring 1,4 milliarder kroner.

Dagens Gossip