Hanstholm Havn aflyser licitation

Nu aflyser Hanstholm Havn licitationen omkring udvidelsesplanerne.

Gennemgang af tilbuddene giver optimisme i forhold til at realisere den overordnede udviklingsplan. Grontmij fortsætter som rådgiver for projektet.

- På baggrund af en nærmere granskning af de tilbud på bygning af nye moler, som Hanstholm Havn modtog den 21. oktober, står det nu klart, hvad de væsentligste forklaringer på de store prisforskelle er. Samtidig har granskningen givet havnens ledelse fornyet tro på, at realiseringen vil være mulig, oplyser Birgitte Juhl, direktør for Hanstholm Havn.

- Den største forskel ligger i tilbudsgivernes risikoafdækning, som umiddelbart vurderet ligger på 300 millioner kroner eller mere. Det er helt ude af trit med de forudsætninger, som vi på Grontmijs anbefaling havde lagt ind i vores økonomiske rammer, hvor risikoafdækningen var anslået til 15 procent af anlægssummen, hvilket i branchen er et normalt anerkendt niveau for en havn med Hanstholms placering. Tilbudsgiverne ser altså anderledes på risikoforholdene, end vi gør, og det er både en stor del af forklaringen på de markante forskelle i priserne, men det er heldigvis også en mulighed, vi har at arbejde med, fastslår Poul Arne Jensen, bestyrelsesformand for Hanstholm Havn og henviser til, at det sandsynligvis vil være muligt at skrue risikoafdækningen sammen på en måde, der reelt gør anlæg af ydermolerne væsentlig billigere.

I den samlede risikovurdering indgår en lang række faktorer, f.eks. omkostninger til overvintring, midlertidig aflukning af moler under konstruktion, skader på ikke aflukkede moler, etc. etc. Men også vurderingen af, hvilken indflydelse vejrlig med varierende bølgehøjder, storme og frost vil have på anlægsarbejdet, spiller en stor rolle for risikovurderingen.

- Det er vores opfattelse, at vi i et nyt udbud baseret på ny prækvalifikation og forhandling forventes at kunne reducere blandt andet risikoafdækningen markant. Der er mange knapper, der kan skrues på, og alene en ændring af bestemmelserne for dagbøder ved forsinkelser vil forventeligt kunne trække prisen betydeligt ned, tilføjer Poul Arne Jensen.

Grontmij fortsætter som rådgiver trods regnefejl på 80 millioner

En anden årsag til, at tilbuddene lå over den udmeldte ramme, skal findes i en regnefejl hos Grontmij.

- På et tidspunkt i planlægningen blev det besluttet at ændre molernes opbygning blandt andet med et andet kernemateriale. I den sammenhæng har vi begået en regnefejl, der tilsvarer en fordyrelse af anlægsoverslaget på ca. 80 millioner kroner. Dette har vi naturligvis beklaget dybt over for Hanstholm Havn, siger Jørgen Thomsen, direktør for Transportation & Mobility i Grontmij.

Bestyrelsesformand Poul Arne Jensen erkender og anerkender, at der er sket en fejl. Men den rokker ikke ved havnens beslutning om at fortsætte samarbejdet med Grontmij.

Dagens Gossip