Hanstholm Havn: Rådgivningsfirma skød 375 mio. ved siden af

875 millioner kroner var det laveste bud på ombygning og fornyelse af Hanstholm havn i den nyligt overståede licitationsrunde.

Rådgivningsfirmaet Grontmij, som kommunen har hyret til at hjælpe, havde vurderet det ville koste 450 millioner plus 50 millioner kroner til uforudsete udgifter på bundlinien.

Unægtelig en betragtelig forskel, så nu er spørgsmålet man må stille sig i Hanstholm: Er rådgivningsfirmaet helt i skoven, eller er der ugler i mosen, så tilbuddene er kunstigt skruet op.

- Resultatet af licitationen er både overraskende og særdeles uheldigt. Vi må konstatere, at vi står i en ny situation, og vi må nu se på, hvilke muligheder vi reelt har. Med det afsæt vil havnens bestyrelse træffe beslutning om, hvad vi så gør herfra, konstaterer Birgitte Juhl, direktør for Hanstholm Havn.

Ifølge den oprindelige tidsplan var det hensigten, at kontrakt med entreprenør om første del skulle indgås senest i november 2013, og at byggeriet af ydermolerne skulle indledes umiddelbart herefter.

Som følge af den nye situation er de oprindelige tidsplaner ikke længere realistiske.

- Tilsvarende er grundlaget for den finansieringsplan, som Hanstholm Havn har forelagt Thisted Byråd, ikke længere gældende og må revideres, fastslår Birgitte Juhl.

Dagens Gossip