Hele adoptionsområdet bliver kulegravet

Socialminister Karen Hækkerup fremlægger senere i dag en omfattende plan for, hvordan adoptionsområdet skal kulegraves i Danmark, erfarer DR Nyheder.

Det sker blandt andet, efter at 21 Søndag og TV Avisen har afsløret store etiske problemer på området.

Fx brugen af de såkaldte børnehøstere - mellemmænd, der tjener penge på at formidle børn til adoption til blandt andet Danmark.

Socialministeren vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge, om man kan lave en anden model end den nuværende, hvor hjælp til trængende familier i udviklingslande ofte blandes sammen med at formidle børn til adoption.

Det har tidligere været fremme, at trængende familier kommer i kontakt med hjælpeorganisationerne, som også tilbyder adoption, og at dette skaber et etisk dilemma.

Arbejdsgruppen skal også se på, hvilke lande Danmark skal samarbejde med omkring adoption i fremtiden, og det skal undersøges, om det fortsat er organisationer i Danmark som AC Børnehjælp og DanAdopt, der skal stå for formidlingen af børn til adoption.

Endelig lægger socialministeren op til, at tilsynet med området skal undersøges grundigt. En undersøgelse kammeradvokaten skal stå for.

Når kammeradvokaten er færdig med undersøgelsen, er det planen, at arbejdsgruppen skal bruge den som afsæt for, hvordan tilsynet skal være fremover.

Arbejdsgruppen vil være forankret i Social- og Integrationsministeriets departement og begynder sit arbejde i forsommeren 2013. Socialministeren regner med, at den vil kunne aflægge en rapport med anbefalinger til et fremtidigt system i løbet af sommeren 2014.

Dagens Gossip