Hemmeligholdt rapport kritiserer bandeprogram

Det fremgår af rapporten, at exitprogrammet har haft en stor flaskehals af personer, der ventede på at blive visiteret til bandeexit.

»Det er evaluators overordnede vurdering, at den opståede flaskehals i høj grad har været skabt af det uventede høje antal henvendelser, der har overrasket alle aktører, ligesom der også må peges på udfordringerne med udviklingen af procedure for exit,« hedder det ifølge BT i rapporten, som er en midtvejsevaluering af pilotprojektet med at få folk ud af banderne.

Årsagen er ifølge rapporten, at programmet blev lanceret, før der var styr på procedurerne.

»Man (...) burde have ventet med at annoncere exit-indsatsen, til man var nået længere med udvikling af procedurer,« står der i rapporten.

Ud af 71 henvendelser, som Kriminalforsorgen modtog i perioden august 2011 til maj 2012, er kun fire visitationer endt med, at personen er kommet i bandeexitprogrammet. Fire andre sager er endt med et afslag, mens 33 bandemedlemmer stadig var i gang med at blive visiteret eller ventede på at blive det, da rapporten blev skrevet. I 27 sager var visitationen afsluttet, uden at der var indgået aftale om bandeexit.

Rapportens konklusioner står i kontrast til, hvad tidligere justitsminister Lars Barfoed (K) sagde, da han under VK-regeringen i april 2011 lancerede bandeexitprogrammet:

»Regeringen sikrer nu, at der i hele landet kan tilbydes hjælp og støtte til medlemmer af bande­- og rockergrupper, som er motiverede for et liv uden for miljøet og uden kriminalitet,« udtalte Lars Barfoed dengang i en pressemeddelelse.

Rapporten blev færdiggjort i maj 2012, men er blevet holdt hemmelig for offentligheden i et år. I et svar på aktindsigt til TV 2 begrunder Kriminalforsorgen hemmeligholdelsen med, at evalueringen er sjusket lavet:

»Midtvejsevalueringen er på grund af dens ringe faglige kvalitet ikke blevet offentliggjort. Evalueringen indeholder faktuelle fejl, unuancerede og konstaterende analyser og er således ikke af en faglig kvalitet, som berettiget kan forventes. Midtvejsevalueringen vurderes ikke at give et aktuelt billede af den daværende bandeexitindsats,« skriver Kriminalforsorgen i brevet.

Et af problemerne med at visitere bandemedlemmer er ifølge rapporten at slå fast, om de har et reelt ønske om at træde ud af banderne eller blot ønsker bedre afsoningsvilkår.

Folketingets Retsudvalg holder torsdag møde om bandeexitprogrammet, hvor den hemmeligholdte rapport bliver drøftet.

Talsmand for Tidligere Bandemedlemmer, Michael Green, er enig i kritikken fra rapporten.

»Det, der står i rapporten, afspejler virkeligheden. Man hjælper ikke folk ud af bandemiljøet, man presser dem tilbage i banderne,« siger Michael Green til BT.

Dagens Gossip