Her er de sagsøgte i milliardsagen om Roskilde Bank

1.000.000.000,00 kroner er kravet i retssagen om Roskilde Bank.

Finansiel Stabilitet har sagsøgt direktion, bestyrelse og revision i fællesskab for tab på grund af uforsvarlig bankdrift. Det skal være sket fra 1. januar 2005 og frem til sammenbruddet i sommeren 2008.

I kravet indgår 242 millioner kroner, som Finansiel Stabilitet har måttet betale i erstatning til kunder og aktionærer.

Samtlige sagsøgte kræver frifindelse. Her er de:

* Bankdirektør Niels Valentin Hansen. Han var direktør i 28 år og fratrådte 31. marts 2007.

* Underdirektør Allan H. Christensen, der havde ansvar for kredit og erhverv. Han blev afskediget 25. august 2008.

* Formanden for bestyrelsen, manufakturhandler Peter Müller, fra 1. marts 2006.

* Næstformanden, advokat Niels Krüger, fra 1. marts 2006.

* Bestyrelsesmedlem smedemester Peter Holm.

* Bestyrelsesmedlem direktør Ib Mardahl-Hansen fra 1. marts 2006.

* Medarbejderrepræsentant Ove Holm.

* Ernst & Young, som fratrådte i februar 2008.

* Statsautoriseret revisor Palle Kubach.

* Statsautoriseret revisor Tommy Nørskov Rasmussen.

* Sagen mod bankdirektør Arne Wilhelmsen, der blev direktør i 2006, er udskilt til senere. Det skyldes Wilhelmsens sygdom.

/ritzau/

Dagens Gossip