Her er indholdet i det nye trafikforlig

Aftalen omfatter initiativer for i alt cirka 3,5 milliarder kroner, og blandt de konkrete initiativer er:

En ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen. I første omgang finansieres den af de fire milliarder, der er afsat til en ny Storstrømsbro.

Jernbanestrækningen mellem Ringsted og Storstrømsbroen og mellem Orehoved og Rødbyhavn udbygges, så persontog kan køre 200 kilometer i timen. Der etableres desuden en ny dobbeltsporet bro over Masnedsund.

Der etableres en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, som finansieres dels ved brugerbetaling på den nye forbindelse dels ved hjælp af et statsligt bidrag inden for en ramme af 425 millioner kroner.

Med aftalen prioriteres »en målrettet udbygning og forbedring af kapaciteten« på nogle af de mest trafikerede vejstrækninger i Danmark for at mindske trængslen på vejen. Der afsættes omkring 1,5 milliarder kroner til dette.

En pulje på 100 millioner kroner vil give kommuner, der eksempelvis ønsker et nyt tilslutningsanlæg til en motorvej, mulighed for at ansøge om statslig medfinansiering til projekter på de områder, hvor der også er statslige interesser i det.

Den såkaldte timemodel indføres på togdriften mellem de store byer. Med aftalen igangsættes konkrete tiltag, der skal forbedre hastigheden på strækningerne København-Odense og Aarhus-Aalborg.

Havne skal styrkes som transportknudepunkter, den såkaldte Havnepakke III.

Dagens Gossip