Her er målsætningerne for socialt udsatte

For første gang fremlægger regeringen et samlet mål for de mest udsatte grupper i samfundet.

* Mindst 50 procent af udsatte børn og unge skal som 25-årige have en ungdomsuddannelse.

* De udsatte børns faglige niveau i læsning og matematik skal forbedres.

* Andelen af 15-17-årige udsatte unge, der begår kriminalitet og får en fældende strafferetslig afgørelse, skal falde med mindst 25 procent. Det svarer til en andel på højst ni procent.

* Andelen af anbringelser, der bryder sammen, skal falde med mindst 30 procent. Det svarer til, at andelen af sammenbrud højst må udgøre fire procent.

* Antallet af hjemløse i Danmark reduceres med mindst 25 procent. Det svarer til et niveau på højst 4000 personer.

* Andelen af borgere, der vender tilbage til et herberg eller et forsorgshjem inden for det første år efter udskrivning til egen bolig, må højst udgøre 20 procent.

* Andelen af kvinder på kvindekrisecentre, der har behov for mere end ét ophold, reduceres med mindst 30 procent. Det svarer til en andel på højst 25 procent.

* Andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget, øges til mindst 50 procent.

* Antallet af narkorelaterede dødsfald skal reduceres og fastholdes på et niveau på højst 200 personer. Det svarer til en reduktion på mindst 30 procent.

Kilde: Social-, Børne og Integrationsministeriet

/ritzau/

Dagens Gossip