Her er overenskomsten for de statsansatte

Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er efter intense forhandlinger nået til enighed om overenskomsterne for 180.000 lærere, politifolk og andre statsansatte.

Parterne er blevet enige på centrale punkter, der samlet set sikrer ansvarlige og fremadskuende løsninger på de fælles udfordringer på de statslige arbejdspladser:

* Den økonomiske krise fordrer en smal økonomisk ramme. Parterne er enige om, at lønudviklingen for statens ansatte skal ligge på linje med det private arbejdsmarked. Den samlede ramme udgør derfor 0,0 pct. i 2013 og 1,1 pct. i 2014.

* De statsligt ansatte får en generel lønstigning på 1,62 procent over to år.

* Reguleringsordningen videreføres, så de statsansattes lønninger fortsat reguleres efter lønudviklingen i den private sektor.

* Et velfungerende og løsningsorienteret samarbejde er afgørende for både ledelse og medarbejdere på statens arbejdspladser. Parterne er derfor enige om en samlet pakke, der sætter fokus på tillid og samarbejde, herunder en ny forenklet samarbejdsaftale.

* Parterne er enige om at styrke og målrette det fælles arbejde om kompetenceudvikling i staten. Omstilling er et vilkår for de statslige arbejdspladser nu og fremover, og parterne har en fælles interesse i at skabe gode vilkår for konstruktive omstillingsprocesser på arbejdspladserne. Det indebærer også en fælles indsats for at sikre statens medarbejderes værdi på arbejdsmarkedet.

Kilde: Finansministeriet

/ritzau/

 

Dagens Gossip