Hjemløse kvinder får eget herberg

Bocentret Sundholm i København opretter fra nytår et hus forbeholdt hjemløse kvinder, skriver Jyllands-Posten.

Det sker efter, at bocentret i sommeren 2011 oprettede 22 såkaldte skærmede akutpladser til hjemløse kvinder som led i et pilotprojekt finansieret af Socialministeriets hjemløsestrategi. På de skærmede pladser er mænd forment adgang - bortset fra de ansatte.

Afdelingen er blevet en så efterspurgt succes, at man efter prøveperiodens ophør udvider til et helt hus med 49 pladser kun for kvinder.

Kvinder tæller kun omkring 23 procent af de hjemløse i Danmark, så de traditionelle kønsblandede herberger har en stor overvægt af mænd.

»Vi mærker, at der er god efterspørgsel efter pladserne på kvindeafdelingen. Hjemløsemiljøet er superbarskt,« siger leder af Bocentret Sundholm, Bo Møller Nielsen, til Jyllands-Posten.

»Der er meget vold og mange overgreb i gruppen indbyrdes, og kvinderne hører ikke til i den stærke del. Derfor vælger de typisk kønsblandede herberger fra,« fortsætter han.

Ifølge en opgørelse fra 2011 af Rådet for Socialt Udsatte havde 22 procent af de hjemløse kvinder oplevet grov fysisk vold inden for det seneste år, og 18 procent havde været udsat for seksuelle overgreb inden for det seneste år.

På Bocentret Sundholm får kvinderne, udover tag over hovedet, også hjælp til kontakt med sundhedsvæsenet, misbrugscentre og beskæftigelsestilbud.

Når de er klar til at komme i egen bolig, får de også hjælp og støtte til det.

Dagens Gossip