HK vil ikke give ledige mere valgfrihed

»Der er noget besnærende over SFs forslag om, at den enkelte ledige selv skal kunne vælge sin hjælp til at komme ud på eller tilbage på arbejdsmarkedet. I HK er vi dog mere optaget af kvaliteten af det tilbud, den enkelte ledige får, så vores forslag er, at a-kasserne samler deres kompetencer om de første seks måneders ledighed – og hvis den enkelte ikke er kommet i beskæftigelse i den periode, overgår de til jobcentrene,« siger HKs næstformand, Mette Kindberg, i en pressemeddelelse.

»Heldigvis kommer de fleste hurtigt i arbejde igen. Men indsatsen tidligt – allerede i opsigelsesperioden – er uhyre vigtig. Så en koncentreret indsats i a-kassens regi vil være et fremskridt, hvis man samlede de kompetencer i a-kasserne i de første seks måneder af ledighedsperioden,« siger Mette Kindberg.

Hun løfter i den forbindelse pegefingeren over for de borgerlige politikere, der vil spare milliarder ved at ændre beskæftigelsessystemet:

»Jeg vil advare politikere fra Venstre og Konservative imod at gøre dette område til genstand for en konkurrence i spareøvelser på et tidspunkt med forholdsvis stor arbejdsløshed, hvor dagpengereglerne er blevet ændret, og hvor der fortsat er brug for, at mange ledige får tilbud om opkvalificering,« siger hun.

Et ekspertudvalg kigger i øjeblikket på beskæftigelsesindsatsen, og det er planen, at regeringen i begyndelsen af 2014 præsenterer sit forslag til en beskæftigelsesreform.

Dagens Gossip