Højesteret afviser Rigsadvokatens anke over ROJ TV

Der er nu ikke længere noget, der kan forhindre, at Højesteret i februar kommer til at tage stilling til, om den terrordømte kurdiske tv-station ROJ TV igen skal have ret til at sende tv fra Danmark.

Ifølge Politikens søndagsavis har Højesteret således afvist en anke fra Rigsadvokaten, der ikke mente, at sagen om sendetilladelsen skulle op i Højesteret, selvom Procesbevillingsnævnet allerede i september sidste år gav lov hertil.

Rigsadvokaten ville have sagen afvist, fordi moderselskabet Mesopotamia Broadcast A/S er gået konkurs, men i en kendelse fra 3. januar i år siger retten, at ROJ TV faktisk har den fornødne retslige interesse, som det formuleres, i at få prøvet holdbarheden af landsrettens afgørelse.

Det vækker glæde hos ROJ TV's forsvarer, Bjørn Elmquist.

- Det viser, at Højesteret har lyst til at sætte tænder i spørgsmålet om, hvorvidt principper om retssikkerhed må vige, når det drejer sig om terrorsager, siger han til Politiken.

ROJ TV blev i juli sidste år af Østre Landsret frataget muligheden for at sende tv-programmer fra dansk grund, og samtidig blev ROJ TV som selskab frataget rettigheden til at sende tv, selv om den mulighed ikke har hjemmel i loven.

Og det er det, der altså skal tages stilling til i Højesteret i februar.

Hos Rigsadvokaten udtrykker kommunikationschef Mikkel Thastum tilfredshed med, at spørgsmålet får mulighed for at blive afklaret i Højesteret:

- Det er faktisk en underbelyst problemstilling i retspraksis, hvornår et selskab kan blive dømt til at stoppe sin virksomhed, siger han til Politiken.

Får ROJ TV medhold i Højesteret, vil selskabet have mulighed for at søge en ny sendetilladelse hos Radio- og tv-nævnet.

Højesterets afgørelse vil ikke berøre selve grundlaget for terrordommen.

/ritzau/

Dagens Gossip