Højesteret skal behandle tortursag

»Efter nu næsten et års ventetid har vi modtaget tilladelsen og ser frem til, at Højesteret kan fastslå, at det er både konventions- og lovstridigt at forsøge at forhindre torturofrene i at få deres sager behandlet ved domstolene,« siger Christian Harlang i en pressemeddelelse, efter at han har fået medhold i Procesbevillingsnævnet.

I Østre Landsret har man således krævet, at hver iraker skal stille med 40.000 kroner som sikkerhed, en såkaldt sikkerhedsstillelse, for at kunne føre sagen mod Forsvarsministeriet. Og det er dette spørgsmål, som nu skal for Højesteret.

Sagen om de 23 irakere er indledt i september 2011 og indeholder anklager om danske troppers overgivelse af fanger til et torturfængsel samt tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaards videooptagelser, som han offentliggjorde sidste år. Her ser danske soldater passivt til, alt imens en gruppe mænd fra de irakiske sikkerhedsstyrker giver civile irakere talrige slag og spark midt på gaden.

Ifølge Christian Harlang kan sagen imidlertid ikke gennemføres, hvis irakerne ikke får betalt deres udgifter. Alene sikkerhedsstillelsen, som kræves af retten, beløber sig i alt til 920.000 kroner for de 23 irakere.

»Næste etape bliver, at vi snarest må få omgjort afslaget på fri proces, således at sagerne overhovedet kan gennemføres. Meddeles der ikke fri proces, er dette i forhold til Danmarks konventionsmæssige forpligtelser i tortursager også retsstridigt,« siger Christian Harlang.

Dagens Gossip