Højesterets dom vækker glæde

Afgørelsen glæder advokat Christian Harlang, som har repræsenteret de 11 irakere.

»Vi er meget tilfredse med dagens kendelse. Højesteret har meget klart signaleret til Østre Landsret og Forsvarsministeriets advokat, Kammeradvokaten, at kravet om sikkerhedsstillelse ikke burde være fremsat, fordi det er urimeligt. For dette emne og generelt for sagen er det meget glædeligt, at Højesteret i sin begrundelse lægger afgørende vægt på hensynet til retssikkerheden for irakerne med hensyn til at få adgang til en reel og grundig behandling ved domstolene,« siger Christian Harlang.

De 11 irakere, der tirsdag modtog Højesterets kendelse og dermed slipper for at stille økonomisk sikkerhed, er en del af en gruppe på i alt 23 irakere, der har lagt sag mod den danske stat. De 23 irakiske sunnimuslimer blev under krigen i Irak taget til fange under den danskledede Operation Green Desert i november 2004. Her blev de tilbageholdt og siden overgivet til shiamuslimske politifolk, som angiveligt udsatte dem for tortur. De 23 irakere kræver hver en erstatning på 50.000 kroner.

Christian Harlang er glad for, at kravet om sikkerhedsstillelsen på 40.000 kroner per mand er frafaldet, da beløbet for mange af irakerne svarer til en årsløn.

»Hvis vi ikke havde fået den afgørelse i dag og landsrettens beslutninger stadig havde stået ved magt, så havde mine klienter ikke kunnet betale sikkerheden, som man havde bestemt. Det havde betydet, at sagerne var blevet afvist fra at blive behandlet ved domstolen. Højesterets afgørelse betyder, at en stor sten på vejen er blevet ryddet til side, så vi nu kan komme videre,« siger advokat Christian Harlang, og fortsætter:

»Jeg vil nu bede om at få sagerne berammet hurtigst muligt, og jeg håber at sagerne kommer for retten i februar eller marts næste år. Samtidig vil jeg anmode Civilstyrelsen om at genoptage behandlingen af samtlige 23 ansøgninger om fri proces under hensyn til Højesterets præmisser i dagens afgørelse om sikkerhedsstillelse,« siger han med henvisning til den sideløbende sag om fri proces til de 23 irakere.

Får irakerne fri proces, vil det betyde, at staten yder økonomisk bistand, og at irakerne derfor kan føre retssagerne uden omkostninger. Formålet med fri proces er at give personer med mindre gode økonomiske forhold mulighed for at føre retssag på linje med andre.

Dagens Gossip