Holger K. Nielsen afviser »upassende« VK-krav

Han peger på, at der er en intern undersøgelse i gang i Skat og opfordrer oppositionen til at afvente den redegørelse, før de kommer med nye krav.

»Jeg er meget enig i, at der er behov for få klarlagt, hvad der er op og ned, så vi kan tage stilling til det videre forløb, men det forekommer mig altså ganske upassende, at politikere fra Venstre og Konservative direkte opfordrer mig til at »gribe ind« i forhold til konkrete sager. Det er muligt, de har en opfattelse af, at man som skatteminister må blande sig i borgernes skattesager, men det hverken må eller skal en siddende skatteminister,« siger Holger K. Nielsen i en skriftlig kommentar.

I den aktuelle sag om Camilla Vest Nielsen blev hun og ægtemanden først idømt ét år og ni måneders fængsel og en millionbøde ved byretten i 2011, men blev senere frikendt i landsretten. Ægteparret slap med al sandsynlighed kun for fængselsstraf, fordi den ni sider lange frifindelse af Helle Thorning-Schmidts (S) mand, Stephen Kinnock, i mellemtiden var blevet offentlig, og parrets advokat dermed kunne bruge argumentationen derfra. Under byretssagen ville Skat København ikke udlevere afgørelsen. Det skriver Berlingske tirsdag.

Venstre og Konservative mener, at det er nødvendigt med en uvildig undersøgelse, så man kan få undersøgt, hvor grænserne for embedsmænds tavshedspligt går. Skatteministeren fastslår, at de ansatte i Skat altid skal henholde sig til reglerne.

»Jeg vil gerne understrege, at Skats medarbejdere til enhver tid skal varetage deres opgaver professionelt og behandle alle sager efter gældende regler på skatteområdet og i den offentlige forvaltning. Det skal der ikke være et øjebliks tvivl om,« siger Holger K. Nielsen.

Han bad i starten af april om en redegørelse fra Skat om de retningslinjer, der følges ved større kontrolsager, og en uddybning af, hvordan man sørger for at tilgodese den enkelte borgers retssikkerhed.

Redegørelsen fra Skat ventes færdig i løbet af juni, og skatteministeren sender den herefter videre til Folketingets skatteudvalg.

Dagens Gossip