Homo-pingviner adopterer pingvinunge i Odense Zoo

Et kongepingvinpar i Odense Zoo hører til sjældenhederne. Der er tale om to hanner, hvilket ikke er usædvanligt, men mindre normalt er det, at disse opdrætter unger. Det er dog tilfældet med han-parret, der er blevet adoptivforældre.

Pingvinpar rugede på døde sild

I Odense Zoo har de to han-pingviner længe vist tegn på gerne at ville have en unge. Hver gang det er yngletid er de to hanner, ligesom alle andre, blevet ”skruk”.  Deres trang til at ruge førte i år ligefrem til, at de valgte at ruge på døde sild.

En unge for meget

Kongepingviner lægger normalt kun ét æg i yngleperioden. Blandt pingvinerne i Odense skete der imidlertid det, at en hun-pingvin dannede par først med én han, lagde et æg, hvorefter hun forlod ham og dannede par med en ny han. Her lagde hun yderligere et æg og forlod også ham.

Det var ikke hensigtsmæssigt for de vragede hanner, der nu stod med æg uden mage. Kongepingviner er meget afhængige af deres mage i rugeperioden. Det foregår nemlig sådan, at de ruger på ægget ved at lægge det på deres fødder, hvorefter de lægger deres såkaldte rugedelle ud over ægget. De bliver trofast stående på ægget til deres mage overtager tjansen. Det tegnede derfor ikke godt for de forladte hanner, som stod alene med deres æg.

Dyrepasserne tog derfor den beslutning, at lade de to han-pingviner (som selvsagt ikke havde lagt æg) adoptere det ene æg. For at sikre, at de ville magte opgave, fik han-pingvinerne først et kunstigt æg at øve sig på. Da dyrepasserne kunne se, at de klarede opgaven med det kunstige æg fint, fik pingvinerne det rigtige æg.

Klarer det fint

Han-pingvinerne klarede opgaven med at udruge ægget. De passer nu fint på ugen, der trives og vokser, som den skal. Dyrepasserne ved nu også, at kommer de i en lignende situation, så er adoptivforældrene klar.

Dagens Gossip