Homovielser bliver som kvindelige præster

I dag er det et år siden, at det blev lovligt for homoseksuelle at blive gift i en kirke.

Ifølge Kirke- og Ligestillingsminister Manu Sareen, har året været en succes. Men han forventer sig endnu mere af fremtiden, og han er sikker på, at modviljen mod homo-vielser, vil forsvinde.

- Der var en voldsom modvilje mod kvindelige præster, den gang det blev indført. Men nu kan man ikke forestille sig en kirke uden kvindelige præster - og sådan bliver det også med homovielser i den danske folkekirke. Om fem til ti år vil der slet ikke være nogen, der tager notits af det, siger Manu Sareen til Newspaq.

Kristeligt Dagblad skrev, før loven blev implementeret, at hver fjerde præst ville nægte at vie homoseksuelle. Ministeren erkender, at der stadig er præster, der gør brug af muligheden for at nægte at vie et homoseksuelt par. Men han tror, at mange præsters frygt for, hvad homovielser ville gøre ved kirken, er forstummet.

- Jeg har talt med rigtig mange præster. De fleste bakker op, mens et mindretal siger nej til homovielser. Men det jeg har lagt mærke til, er, at, at man bare skal vænne sig til det. Mange sagde, at det ville blive enden på folkekirken, men nu kan vi jo se, at det langt fra er tilfældet, siger Manu Sareen.

Faktisk synes han, at Danmark er sluppet for mange protester i forhold til andre lande, der diskuterer homoseksuelles ret til at blive gift.

- Diskussionen er virkelig voldsom i andre lande sammenlignet med Danmark. Jeg synes, at vi alle kan glæde os over vores debatklima herhjemme, siger ministeren til Newspaq og fastslår samtidig, at han høre fra ministerkollegaer i Europa, at man bruger Danmark som forgangsland, når man diskutere mulighederne for at lovliggøre homovielser.

- De kigger mod norden og siger, hvis de kan, så kan vi også, så Danmark er helt klart med til at danne præcedens, slutter Manu Sareen.

 

Dagens Gossip