Horsens Fjord alvorligt ramt af tjæreforurening

Tjære-forureningen af Horsens Fjord er så voldsom, at den er oppe på grænsen for, hvad livet i fjorden kan tåle. Det fortæller DR Østjylland.

Det vurderer Region Midtjylland efter, at man har undersøgt to stærkt forurenede grunde på havnen i Horsens.

Forureningen stammer fra de to grunde, der ligger under 100 meter fra havnekajen. På den ene lå et gasværk, og på den anden har træimprægningsvirksomheden Collstrup haft en afdeling.

Nu viser en undersøgelse, som blandt andre Region Midtjylland og Horsens Kommune har deltaget i, at der siver godt 14 kilo kræftfremkaldende tjærestoffer ud i fjorden om året.

Det lyder måske ikke af meget, men det er voldsomt.

- Vi er oppe og ramme 50 procent af tålegrænsen, forklarer chefkonsulent Rolf Johnsen fra Region Midtjylland.

Når kun to industrigrunde står for halvdelen af den tjæreforurening, som fjorden kan klare, så mener Rolf Johnsen, at Miljøstyrelsens tålegrænse for fjorden allerede er overskredet.

- Ja, det vil jeg tro. Vi har ikke nogen målinger, der viser det, men i og med man har kilder, som er udslip fra renseanlæg, overfladeafstrømninger fra vejarealer og udfordringer fra landbruget, så vil der være en række stoffer fra pakken af forskellige kilder, der sandsynligvis også vil overskride grænsen totalt, siger han.

En ny lov betyder, at det nu bliver Region Midtjyllands opgave at rydde op, når industrigrunde forurener søer og fjorde.

 

Dagens Gossip