Hovedpinen kan varsle om traumatiske oplevelser

Tilbagevendende hovedpine er en af de mest almindelige fysiske problemer blandt unge, og den hæmmer dem ofte i forhold til skolepræstationer og samvær i familien og med venner.

»Mange unge med hovedpine kæmper også med psykiske problemer,« siger stipendiat Synne Øien Stensland ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Norge.

Hun har gennemført et studie, som viser, at mange børn og unge oplever en eller flere alvorligt belastende hændelser som mobning, vold og/eller seksuelle overgreb. Forskerne finder en klar sammenhæng mellem sådanne oplevelser, psykiske problemer og hovedpine, skriver Videnskab.dk.

»Sammenhængen mellem vold, overgreb, mobning og hovedpine er noget stærkere for migræne end for spændingshovedpine alene.«

»Fundene indikerer, at mobning, vold og seksuelle overgreb kan være vigtige risikofaktorer for udvikling og vedligeholdelse af hovedpineproblemer hos unge,« siger Synne Øien Stensland.

Studiet er en del af sundhedsundersøgelsen i Nord-Trøndelag, hvor 8.200 unge mellem 12 og 20 år deltog.

Læs også hos Videnskab.dk: Hvorfor får man hovedpine?

Deltagerne udfyldte spørgeskemaer om egen sundhed og gennemførte et semistruktureret, klinisk interview om hovedpine. De unge blev spurgt, om de nogle gange i løbet af livet havde oplevet at være vidne til vold, selv var blevet udsat for vold, seksuelle overgreb eller mobning.

Dernæst blev de unge interviewet af sundhedspersonale om hovedpine, og hvor ofte de eventuelt havde været plaget af sådanne i løbet af det seneste år før undersøgelsen.

»Interviewet skelnede mellem de to mest almindelige hovedpinetyper; spændingshovedpine og migræne,« siger Synne Øien Stensland.

Læs også hos Videnskab.dk: Ti myter om migræne og hovedpiner

Hun fortæller, at de fandt en klar sammenhæng mellem vold, overgreb og mobning og både månedlig og ugentlig tilbagevendende hovedpine.

40 procent af de unge, som opgav at have ondt i hovedet ugentligt, rapporterede at have været udsat for vold, overgreb eller mobning.

Dagens Gossip